Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0243(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0173/2019

Ingediende teksten :

A8-0173/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 19
CRE 26/03/2019 - 19

Stemmingen :

PV 27/03/2019 - 10.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0298

Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg

19. Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking [COM(2018)0460 - C8-0275/2018- 2018/0243(COD)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteurs: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel en Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel en Charles Goerens geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd doorEider Gardiazabal Rubial (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd doorNeven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marietje Schaake (rapporteur voor advies van de commissie INTA), María Teresa Giménez Barbat (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Barbara Spinelli (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Eleonora Forenza (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), David McAllister, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei en Alojz Peterle.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel en Charles Goerens.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 27.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid