Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0243(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0173/2019

Predkladané texty :

A8-0173/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 19
CRE 26/03/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 27/03/2019 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0298

Zápisnica
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg

19. Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce [2018/0243(COD)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre rozvoj. Spravodajcovia: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens predstavili správu.

V rozprave vystúpila Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marietje Schaake ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), María Teresa Giménez Barbat (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Barbara Spinelli (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Eleonora Forenza (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), David McAllister v mene skupiny PPE, Norbert Neuser v mene skupiny S&D, Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei a Alojz Peterle.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé a Stanislav Polčák.

Vystúpili títo poslanci: Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 27.3.2019.

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia