Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0247(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0174/2019

Внесени текстове :

A8-0174/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Гласувания :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0299

Протокол
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург

20. Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчици: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Knut Fleckenstein представиха доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Ivana Maletić (докладчик по становището на комисията BUDG), Joachim Zeller (докладчик по становището на комисията REGI), Bodil Valero (докладчик по становище на комисията LIBE), Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, James Carver, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė и Željana Zovko.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Stanislav Polčák.

Изказаха се Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Knut Fleckenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 27.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност