Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0247(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0174/2019

Indgivne tekster :

A8-0174/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0299

Protokol
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg

20. Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordførere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Knut Fleckenstein forelagde betænkningen.

Taler: Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere Ivana Maletić (ordfører for udtalelse fra BUDG), Joachim Zeller (ordfører for udtalelse fra REGI), Bodil Valero (ordfører for udtalelse fra LIBE), Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė og Željana Zovko.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák.

Talere Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Knut Fleckenstein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 27.3.2019.

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik