Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0247(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0174/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0174/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Äänestykset :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0299

Pöytäkirja
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

20. Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijät: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein esittelivät mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivana Maletić (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Joachim Zeller (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bodil Valero (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė ja Željana Zovko.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 10.5.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö