Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0247(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0174/2019

Ingediende teksten :

A8-0174/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Stemmingen :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0299

Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg

20. Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteurs: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Knut Fleckenstein geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivana Maletić (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Joachim Zeller (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Bodil Valero (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė en Željana Zovko.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Knut Fleckenstein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 27.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid