Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0247(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0174/2019

Teksty złożone :

A8-0174/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Głosowanie :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0299

Protokół
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg

20. Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Współsprawozdawcy: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Ivana Maletić (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Joachim Zeller (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Bodil Valero (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, James Carver w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Knuta Fleckensteina, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė i Željana Zovko.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 27.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności