Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0247(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0174/2019

Texte depuse :

A8-0174/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Voturi :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0299

Proces-verbal
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg

20. Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportori: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Knut Fleckenstein și-au prezentat raportul.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit Ivana Maletić (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Joachim Zeller (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Bodil Valero (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, James Carver, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė și Željana Zovko.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Stanislav Polčák.

Au intervenit Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Knut Fleckenstein.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.5 al PV din 27.3.2019.

Ultima actualizare: 26 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate