Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0247(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0174/2019

Predkladané texty :

A8-0174/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0299

Zápisnica
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg

20. Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajcovia: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein predstavili správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ivana Maletić (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Joachim Zeller (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Bodil Valero (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, James Carver v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė a Željana Zovko.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Stanislav Polčák.

Vystúpili: Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 27.3.2019.

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia