Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0247(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0174/2019

Ingivna texter :

A8-0174/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Omröstningar :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0299

Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg

20. Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Knut Fleckenstein redogjorde för betänkandet.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Ivana Maletić (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Joachim Zeller (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Bodil Valero (föredragande för LIBE-utskottets yttrande), Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė och Željana Zovko.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák.

Talare: Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Knut Fleckenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 27.3.2019.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy