Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург

21. Положението в Алжир (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Алжир (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Jacques Colombier, от името на групата ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon и Eugen Freund.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Ana Gomes и José Inácio Faria.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност