Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg

21. Situácia v Alžírsku (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Alžírsku (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon a Eugen Freund.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Ana Gomes a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia