Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2160(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0077/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0077/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 23
CRE 26/03/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.19
CRE 27/03/2019 - 18.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0318

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

23. Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την περίοδο μετά την αραβική άνοιξη: η μελλοντική πορεία στις χώρες ΜΑΒΑ [2018/2160(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Ο Brando Benifei παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon και László Tőkés.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Brando Benifei.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου