Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2160(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0077/2019

Ingivna texter :

A8-0077/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 23
CRE 26/03/2019 - 23

Omröstningar :

PV 27/03/2019 - 18.19
CRE 27/03/2019 - 18.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0318

Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg

23. Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (debatt)
CRE

Betänkande om tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika [2018/2160(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon och László Tőkés.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward.

Talare: Johannes Hahn och Brando Benifei.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.19 i protokollet av den 27.3.2019.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy