Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (rozprava)
 3.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti ***I (rozprava)
 4.Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ***I – Smlouvy o prodeji zboží ***I (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Námitka nepřípustnosti věci (článek 187 jednacího řádu)
 7.Hlasování
  7.1.Žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity (hlasování)
  7.2.Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ***I (hlasování)
  7.3.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)
  7.4.Komplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem (hlasování)
  7.5.Ukončení sezónních změn času ***I (hlasování)
  7.6.Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou ***I (hlasování)
  7.7.Vnitřní trh s elektřinou ***I (hlasování)
  7.8.Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů ***I (hlasování)
  7.9.Riziková připravenost v odvětví elektřiny ***I (hlasování)
  7.10.Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry ***I (hlasování)
  7.11.Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (hlasování)
  7.12.Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ***I (hlasování)
  7.13.Smlouvy o prodeji zboží ***I (hlasování)
  7.14.Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***I (hlasování)
  7.15.Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí ***I (hlasování)
  7.16.Zvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin ***I (hlasování)
  7.17.Referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem ***I (hlasování)
  7.18.Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I (hlasování)
  7.19.Základní práva osob afrického původu (hlasování)
  7.20.Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (hlasování)
  7.21.Dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)
 13.Hlasování
  13.1.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (hlasování)
  13.2.Udělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017 (hlasování)
  13.3.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasování)
  13.4.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  13.5.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  13.6.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)
  13.7.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)
  13.8.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  13.9.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  13.10.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  13.11.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  13.12.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  13.13.Udělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)
  13.14.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)
  13.15.Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)
  13.16.Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)
  13.17.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (hlasování)
  13.18.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (hlasování)
  13.19.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)
  13.20.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  13.21.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)
  13.22.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)
  13.23.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)
  13.24.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)
  13.25.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)
  13.26.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)
  13.27.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)
  13.28.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)
  13.29.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)
  13.30.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)
  13.31.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)
  13.32.Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)
  13.33.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)
  13.34.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (hlasování)
  13.35.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)
  13.36.Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)
  13.37.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)
  13.38.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (hlasování)
  13.39.Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)
  13.40.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  13.41.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)
  13.42.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (hlasování)
  13.43.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)
  13.44.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) (hlasování)
  13.45.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)
  13.46.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (hlasování)
  13.47.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)
  13.48.Udělení absolutoria za rok 2017: elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) (hlasování)
  13.49.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH2) (hlasování)
  13.50.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (hlasování)
  13.51.Udělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  13.52.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik SESAR (hlasování)
  13.53.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Opravy (článek 231 jednacího řádu) (další postup)
 18.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (rozprava)
 19.Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci ***I (rozprava)
 20.Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) ***I (rozprava)
 21.Situace v Alžírsku (rozprava)
 22.Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)
 23.Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)
 24.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (390 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (399 kb) Jmenovitá hlasování (6603 kb) 
 
Zápis (92 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (95 kb) Jmenovitá hlasování (306 kb) 
 
Zápis (369 kb) Prezenční listina (72 kb) Výsledky hlasování (288 kb) Jmenovitá hlasování (1964 kb) 
Poslední aktualizace: 26. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí