Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Zapisnik
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I (rasprava)
 3.Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond ***I (rasprava)
 4.Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge ***I - Ugovori o prodaji robe ***I (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Prijedlog za proglašavanje predmeta nedopuštenim (članak 187. Poslovnika)
 7.Glasovanje
  
7.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu (glasovanje)
  
7.2.Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača ***I (glasovanje)
  
7.3.Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) *** (glasovanje)
  
7.4.Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Uzbekistana (glasovanje)
  
7.5.Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja ***I (glasovanje)
  
7.6.Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije ***I (glasovanje)
  
7.7.Unutarnje tržište električne energije ***I (glasovanje)
  
7.8.Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora ***I (glasovanje)
  
7.9.Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije ***I (glasovanje)
  
7.10.Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre ***I (glasovanje)
  
7.11.Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I (glasovanje)
  
7.12.Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge ***I (glasovanje)
  
7.13.Ugovori o prodaji robe ***I (glasovanje)
  
7.14.Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) ***I (glasovanje)
  
7.15.Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu ***I (glasovanje)
  
7.16.Posebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine ***I (glasovanje)
  
7.17.Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak ***I (glasovanje)
  
7.18.Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) ***I (glasovanje)
  
7.19.Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla (glasovanje)
  
7.20.Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza (glasovanje)
  
7.21.Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Razrješnice za 2017 (rasprava)
 13.Glasovanje
  
13.1.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (glasovanje)
  
13.2.Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017. (glasovanje)
  
13.3.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)
  
13.4.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (glasovanje)
  
13.5.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)
  
13.6.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud (glasovanje)
  
13.7.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (glasovanje)
  
13.8.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)
  
13.9.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (glasovanje)
  
13.10.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)
  
13.11.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (glasovanje)
  
13.12.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)
  
13.13.Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (glasovanje)
  
13.14.Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)
  
13.15.Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  
13.16.Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)
  
13.17.Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  
13.18.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (glasovanje)
  
13.19.Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)
  
13.20.Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  
13.21.Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)
  
13.22.Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)
  
13.23.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  
13.24.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)
  
13.25.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)
  
13.26.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  
13.27.Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)
  
13.28.Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)
  
13.29.Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)
  
13.30.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)
  
13.31.Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)
  
13.32.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)
  
13.33.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (glasovanje)
  
13.34.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (glasovanje)
  
13.35.Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)
  
13.36.Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF) (glasovanje)
  
13.37.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)
  
13.38.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)
  
13.39.Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (glasovanje)
  
13.40.Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (glasovanje)
  
13.41.Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)
  
13.42.Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)
  
13.43.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)
  
13.44.Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) (glasovanje)
  
13.45.Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)
  
13.46.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (glasovanje)
  
13.47.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (glasovanje)
  
13.48.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL) (glasovanje)
  
13.49.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2) (glasovanje)
  
13.50.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2) (glasovanje)
  
13.51.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)
  
13.52.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)
  
13.53.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (glasovanje)
 14.Obrazloženja glasovanja
 15.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 16.Nastavak dnevne sjednice
 17.Ispravci (članak 231. Poslovnika) (daljnja djelovanja)
 18.Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila ***I (rasprava)
 19.Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju ***I (rasprava)
 20.Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) ***I (rasprava)
 21.Stanje u Alžiru (rasprava)
 22.Pet godina nezakonite okupacije Krima od strane Ruske Federacije (rasprava)
 23.Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (rasprava)
 24.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 26.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
Zapisnik (393 kb) Popis nazočnih (63 kb) Rezultati glasovanja (396 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (6603 kb) 
 
Zapisnik (90 kb) Popis nazočnih (11 kb) Rezultati glasovanja (84 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (306 kb) 
 
Zapisnik (369 kb) Popis nazočnih (71 kb) Rezultati glasovanja (271 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (1951 kb) 
Posljednje ažuriranje: 26. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti