Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I (rasprava)
 3.Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond ***I (rasprava)
 4.Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge ***I - Ugovori o prodaji robe ***I (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Prijedlog za proglašavanje predmeta nedopuštenim (članak 187. Poslovnika)
 7.Glasovanje
  7.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu (glasovanje)
  7.2.Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača ***I (glasovanje)
  7.3.Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) *** (glasovanje)
  7.4.Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Uzbekistana (glasovanje)
  7.5.Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja ***I (glasovanje)
  7.6.Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije ***I (glasovanje)
  7.7.Unutarnje tržište električne energije ***I (glasovanje)
  7.8.Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora ***I (glasovanje)
  7.9.Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije ***I (glasovanje)
  7.10.Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre ***I (glasovanje)
  7.11.Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I (glasovanje)
  7.12.Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge ***I (glasovanje)
  7.13.Ugovori o prodaji robe ***I (glasovanje)
  7.14.Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) ***I (glasovanje)
  7.15.Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu ***I (glasovanje)
  7.16.Posebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine ***I (glasovanje)
  7.17.Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak ***I (glasovanje)
  7.18.Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) ***I (glasovanje)
  7.19.Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla (glasovanje)
  7.20.Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza (glasovanje)
  7.21.Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Razrješnice za 2017 (rasprava)
 13.Glasovanje
  13.1.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (glasovanje)
  13.2.Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017. (glasovanje)
  13.3.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)
  13.4.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (glasovanje)
  13.5.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)
  13.6.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud (glasovanje)
  13.7.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (glasovanje)
  13.8.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)
  13.9.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (glasovanje)
  13.10.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)
  13.11.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (glasovanje)
  13.12.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)
  13.13.Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (glasovanje)
  13.14.Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)
  13.15.Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  13.16.Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)
  13.17.Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  13.18.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (glasovanje)
  13.19.Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)
  13.20.Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  13.21.Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)
  13.22.Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)
  13.23.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  13.24.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)
  13.25.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)
  13.26.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  13.27.Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)
  13.28.Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)
  13.29.Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)
  13.30.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)
  13.31.Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)
  13.32.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)
  13.33.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (glasovanje)
  13.34.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (glasovanje)
  13.35.Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)
  13.36.Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF) (glasovanje)
  13.37.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)
  13.38.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)
  13.39.Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (glasovanje)
  13.40.Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (glasovanje)
  13.41.Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)
  13.42.Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)
  13.43.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)
  13.44.Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) (glasovanje)
  13.45.Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)
  13.46.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (glasovanje)
  13.47.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (glasovanje)
  13.48.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL) (glasovanje)
  13.49.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2) (glasovanje)
  13.50.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2) (glasovanje)
  13.51.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)
  13.52.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)
  13.53.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (glasovanje)
 14.Obrazloženja glasovanja
 15.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 16.Nastavak dnevne sjednice
 17.Ispravci (članak 231. Poslovnika) (daljnja djelovanja)
 18.Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila ***I (rasprava)
 19.Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju ***I (rasprava)
 20.Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) ***I (rasprava)
 21.Stanje u Alžiru (rasprava)
 22.Pet godina nezakonite okupacije Krima od strane Ruske Federacije (rasprava)
 23.Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (rasprava)
 24.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 26.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik (393 kb)
26/06/2019 12:39
  Popis nazočnih (63 kb)
13/06/2019 10:10
 
Zapisnik (90 kb)
26/06/2019 12:39
  Popis nazočnih (11 kb)
13/06/2019 10:10
  Rezultati glasovanja (84 kb)
13/06/2019 12:44
  Poimenična glasovanja (306 kb)
13/06/2019 12:32
 
Zapisnik (369 kb)
26/06/2019 12:39
  Popis nazočnih (71 kb)
13/06/2019 10:10
  Rezultati glasovanja (271 kb)
13/06/2019 12:44
  Poimenična glasovanja (1951 kb)
13/06/2019 12:32
Posljednje ažuriranje: 26. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti