Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (vita)
 3.Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap ***I (vita)
 4.Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések ***I – Áruk értékesítésére irányuló szerződések ***I (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 187. cikke)
 7.Szavazások órája
  
7.1.Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
7.2.A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások ***I (szavazás)
  
7.3.EU–Izrael euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)
  
7.4.EU–Üzbegisztán átfogó megállapodás (szavazás)
  
7.5.Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése ***I (szavazás)
  
7.6.A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I (szavazás)
  
7.7.A villamos energia belső piaca ***I (szavazás)
  
7.8.Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége ***I (szavazás)
  
7.9.A kockázatokra való felkészülés a villamosenergia-ágazatban ***I (szavazás)
  
7.10.A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése ***I (szavazás)
  
7.11.A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (szavazás)
  
7.12.Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések ***I (szavazás)
  
7.13.Áruk értékesítésére irányuló szerződések ***I (szavazás)
  
7.14.Halászat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás területén ***I (szavazás)
  
7.15.A környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása ***I (szavazás)
  
7.16.A vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok ***I (szavazás)
  
7.17.A karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók ***I (szavazás)
  
7.18.Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések ***I (szavazás)
  
7.19.Az afrikai származású emberek alapvető jogai (szavazás)
  
7.20.Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről (szavazás)
  
7.21.EU–Svájc intézményi keretmegállapodás (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.2017. évi mentesítés (vita)
 13.Szavazások órája
  
13.1.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)
  
13.2.2017. évi mentesítés: A Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések (szavazás)
  
13.3.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)
  
13.4.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)
  
13.5.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)
  
13.6.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (szavazás)
  
13.7.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (szavazás)
  
13.8.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  
13.9.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (szavazás)
  
13.10.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)
  
13.11.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (szavazás)
  
13.12.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (szavazás)
  
13.13.2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)
  
13.14.2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)
  
13.15.2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)
  
13.16.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)
  
13.17.2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) (szavazás)
  
13.18.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (szavazás)
  
13.19.2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)
  
13.20.2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)
  
13.21.2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)
  
13.22.2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)
  
13.23.2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (szavazás)
  
13.24.2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)
  
13.25.2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)
  
13.26.2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)
  
13.27.2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)
  
13.28.2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)
  
13.29.2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)
  
13.30.2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)
  
13.31.2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)
  
13.32.2017. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)
  
13.33.2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)
  
13.34.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) (szavazás)
  
13.35.2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (szavazás)
  
13.36.2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)
  
13.37.2017. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) (szavazás)
  
13.38.2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)
  
13.39.2017. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) (szavazás)
  
13.40.2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (szavazás)
  
13.41.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (szavazás)
  
13.42.2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) (szavazás)
  
13.43.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)
  
13.44.2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) (szavazás)
  
13.45.2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)
  
13.46.2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) (szavazás)
  
13.47.2017. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (szavazás)
  
13.48.2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL közös vállalkozás) (szavazás)
  
13.49.2017. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2) (szavazás)
  
13.50.2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)
  
13.51.2017. évi mentesítés – Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER) (szavazás)
  
13.52.2017. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)
  
13.53.2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az ülés folytatása
 17.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke) (további intézkedések)
 18.Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények ***I (vita)
 19.A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz ***I (vita)
 20.Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) ***I (vita)
 21.Az algériai helyzet (vita)
 22.A Krím Oroszországi Föderáció általi illegális elfoglalásának öt éve (vita)
 23.Az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője (vita)
 24.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (403 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredményei (406 kb) Név szerinti szavazás (6603 kb) 
 
Jegyzőkönyv (91 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredményei (81 kb) Név szerinti szavazás (660 kb) 
 
Jegyzőkönyv (388 kb) Jelenléti ív (70 kb) A szavazások eredményei (277 kb) Név szerinti szavazás (1956 kb) 
Utolsó frissítés: 2019. június 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat