Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ***I (diskusijos)
 3.Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas ***I (diskusijos)
 4.Skaitmeninio turinio teikimo sutartys ***I - Prekių pardavimo sutartys ***I (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Pasiūlymas paskelbti klausimą nepriimtinu (Darbo tvarkos taisyklių 187 straipsnis)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Prašymas atšaukti Jørno Dohrmanno (Jørn Dohrmann) imunitetą (balsavimas)
  
7.2.Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus ***I (balsavimas)
  
7.3.ES ir Izraelio pagal ES ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą sudaryto susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) *** (balsavimas)
  
7.4.ES ir Uzbekistano visapusiškas susitarimas (balsavimas)
  
7.5.Sezoninio laiko keitimo panaikinimas ***I (balsavimas)
  
7.6.Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I (balsavimas)
  
7.7.Elektros energijos vidaus rinka ***I (balsavimas)
  
7.8.Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ***I (balsavimas)
  
7.9.Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje ***I (balsavimas)
  
7.10.Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus ***I (balsavimas)
  
7.11.Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ***I (balsavimas)
  
7.12.Skaitmeninio turinio teikimo sutartys ***I (balsavimas)
  
7.13.Prekių pardavimo sutartys ***I (balsavimas)
  
7.14.Žvejyba BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone ***I (balsavimas)
  
7.15.Ataskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje ***I (balsavimas)
  
7.16.Specialios maksimalaus transporto priemonės ilgio taisyklės (dėl kabinų) ***I (balsavimas)
  
7.17.Anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamieji indeksai ***I (balsavimas)
  
7.18.Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“) ***I (balsavimas)
  
7.19.Afrikos kilmės asmenų pagrindinės teisės (balsavimas)
  
7.20.Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (balsavimas)
  
7.21.ES ir Šveicarijos susitarimas dėl institucinės struktūros (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  
13.1.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)
  
13.2.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (balsavimas)
  
13.3.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)
  
13.4.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (balsavimas)
  
13.5.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)
  
13.6.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (balsavimas)
  
13.7.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (balsavimas)
  
13.8.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  
13.9.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (balsavimas)
  
13.10.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)
  
13.11.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (balsavimas)
  
13.12.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)
  
13.13.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)
  
13.14.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)
  
13.15.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) (balsavimas)
  
13.16.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)
  
13.17.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (balsavimas)
  
13.18.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (balsavimas)
  
13.19.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)
  
13.20.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)
  
13.21.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (balsavimas)
  
13.22.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)
  
13.23.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)
  
13.24.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (balsavimas)
  
13.25.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (balsavimas)
  
13.26.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)
  
13.27.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)
  
13.28.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)
  
13.29.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) (balsavimas)
  
13.30.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)
  
13.31.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) (balsavimas)
  
13.32.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)
  
13.33.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)
  
13.34.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA) (balsavimas)
  
13.35.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)
  
13.36.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)
  
13.37.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo Europos agentūra (eu-LISA) (balsavimas)
  
13.38.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)
  
13.39.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)
  
13.40.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (balsavimas)
  
13.41.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)
  
13.42.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (balsavimas)
  
13.43.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)
  
13.44.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (balsavimas)
  
13.45.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)
  
13.46.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė (balsavimas)
  
13.47.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (balsavimas)
  
13.48.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL) (balsavimas)
  
13.49.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (balsavimas)
  
13.50.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė (balsavimas)
  
13.51.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  
13.52.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (balsavimas)
  
13.53.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (tolesni veiksmai)
 18.Naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos ***I (diskusijos)
 19.Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė ***I (diskusijos)
 20.Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) ***I (diskusijos)
 21.Padėtis Alžyre (diskusijos)
 22.Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)
 23.Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)
 24.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (394 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (403 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (6603 kb) 
 
Protokolas (92 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (80 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (309 kb) 
 
Protokolas (374 kb) Dalyvių sąrašas (71 kb) Balsavimo rezultatai (280 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1993 kb) 
Atnaujinta: 2019 m. birželio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika