Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (dibattitu)
 3.Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni ***I (dibattitu)
 4.Kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali ***I - Kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti ***I (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Mozzjoni ta' inammissibbiltà (Artikolu 187 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jørn Dohrmann (votazzjoni)
  7.2.Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)
  7.3.Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Iżrael (l-adeżjoni tal-Kroazja) *** (votazzjoni)
  7.4.Ftehim komprensiv UE-Użbekistan (votazzjoni)
  7.5.Twaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin ***I (votazzjoni)
  7.6.Regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku ***I (votazzjoni)
  7.7.Is-suq intern tal-elettriku ***I (votazzjoni)
  7.8.Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija ***I (votazzjoni)
  7.9.It-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku ***I (votazzjoni)
  7.10.It-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra ***I (votazzjoni)
  7.11.Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (votazzjoni)
  7.12.Kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali ***I (votazzjoni)
  7.13.Kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti ***I (votazzjoni)
  7.14.Sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) ***I (votazzjoni)
  7.15.L-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali ***I (votazzjoni)
  7.16.Regoli speċjali dwar it-tul massimu fil-każ ta' kabini ***I (votazzjoni)
  7.17.parametri referenzjarji b’livell baxx ta’ karbonju u parametri referenzjarji b’livell ta’ karbonju b’impatt pożittiv ***I (votazzjoni)
  7.18.Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) ***I (votazzjoni)
  7.19.Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana (votazzjoni)
  7.20.Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (votazzjoni)
  7.21.Ftehim Qafas Istituzzjonali UE-Żvizzera (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Kwittanza 2017 (dibattitu)
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  13.1.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)
  13.2.Kwittanza 2017: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017 (votazzjoni)
  13.3.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)
  13.4.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  13.5.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)
  13.6.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  13.7.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)
  13.8.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)
  13.9.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  13.10.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)
  13.11.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  13.12.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  13.13.Kwittanza 2017: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)
  13.14.Kwittanza 2017: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)
  13.15.Kwittanza 2017: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)
  13.16.Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)
  13.17.Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (votazzjoni)
  13.18.Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (votazzjoni)
  13.19.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)
  13.20.Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)
  13.21.Kwittanza 2017: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)
  13.22.Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)
  13.23.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)
  13.24.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)
  13.25.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)
  13.26.Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)
  13.27.Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)
  13.28.Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)
  13.29.Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)
  13.30.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)
  13.31.Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)
  13.32.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)
  13.33.Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)
  13.34.Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (votazzjoni)
  13.35.Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)
  13.36.Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)
  13.37.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)
  13.38.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)
  13.39.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (votazzjoni)
  13.40.Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)
  13.41.Kwittanza 2017: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)
  13.42.Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (votazzjoni)
  13.43.Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)
  13.44.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (FRONTEX) (votazzjoni)
  13.45.Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)
  13.46.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) (votazzjoni)
  13.47.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta CLEAN SKY 2 (votazzjoni)
  13.48.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Komponenti u Sistemi Elettroniċi għat-Tmexxija Ewropea" (ECSEL) (votazzjoni)
  13.49.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2) (votazzjoni)
  13.50.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2" (IMI) (votazzjoni)
  13.51.Kwittanza 2017 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)
  13.52.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)
  13.53.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Shift2Rail (votazzjoni)
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Tkomplija tas-seduta
 17.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 18.Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ***I (dibattitu)
 19.L-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali ***I (dibattitu)
 20.L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III) ***I (dibattitu)
 21.Is-sitwazzjoni fl-Alġerija (dibattitu)
 22.Ħames snin ta' okkupazzjoni illegali tal-Krimea mill-Federazzjoni Russa (dibattitu)
 23.Wara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal‑Lvant Nofsani u l‑Afrika ta’ Fuq (MENA) (dibattitu)
 24.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (396 kb)
26/06/2019 12:42
  Lista tal-Membri preżenti (63 kb)
13/06/2019 10:50
 
Minuti (91 kb)
26/06/2019 12:42
  Lista tal-Membri preżenti (11 kb)
13/06/2019 10:50
  Riżultati tal-votazzjonijiet (86 kb)
13/06/2019 12:46
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (307 kb)
13/06/2019 12:36
 
Minuti (390 kb)
26/06/2019 12:42
  Lista tal-Membri preżenti (72 kb)
13/06/2019 10:50
  Riżultati tal-votazzjonijiet (295 kb)
13/06/2019 12:46
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1957 kb)
13/06/2019 12:36
Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Ġunju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza