Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (debat)
 3.Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds ***I (debat)
 4.Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten ***I - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen ***I (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Motie tot niet-ontvankelijkverklaring (artikel 187 van het Reglement)
 7.Stemmingen
  7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann (stemming)
  7.2.Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten ***I (stemming)
  7.3.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië) *** (stemming)
  7.4.Brede overeenkomst EU-Oezbekistan (stemming)
  7.5.Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd ***I (stemming)
  7.6.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ***I (stemming)
  7.7.Interne markt voor elektriciteit ***I (stemming)
  7.8.Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ***I (stemming)
  7.9.Risicoparaatheid in de elektriciteitssector ***I (stemming)
  7.10.Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters ***I (stemming)
  7.11.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)
  7.12.Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten ***I (stemming)
  7.13.Overeenkomsten voor de verkoop van goederen ***I (stemming)
  7.14.Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***I (stemming)
  7.15.Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid ***I (stemming)
  7.16.Speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines ***I (stemming)
  7.17.Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans ***I (stemming)
  7.18.Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ***I (stemming)
  7.19.Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (stemming)
  7.20.Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (stemming)
  7.21.Institutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Kwijting 2017 (debat)
 13.Stemmingen
  13.1.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  13.2.Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017 (stemming)
  13.3.Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF (stemming)
  13.4.Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement (stemming)
  13.5.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (stemming)
  13.6.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (stemming)
  13.7.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer (stemming)
  13.8.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  13.9.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (stemming)
  13.10.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  13.11.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (stemming)
  13.12.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  13.13.Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)
  13.14.Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)
  13.15.Kwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (stemming)
  13.16.Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)
  13.17.Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)
  13.18.Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (stemming)
  13.19.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)
  13.20.Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  13.21.Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  13.22.Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  13.23.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)
  13.24.Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA) (stemming)
  13.25.Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)
  13.26.Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)
  13.27.Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)
  13.28.Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)
  13.29.Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  13.30.Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)
  13.31.Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)
  13.32.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)
  13.33.Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)
  13.34.Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (stemming)
  13.35.Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)
  13.36.Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)
  13.37.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)
  13.38.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)
  13.39.Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)
  13.40.Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)
  13.41.Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)
  13.42.Kwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)
  13.43.Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)
  13.44.Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (stemming)
  13.45.Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)
  13.46.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) (stemming)
  13.47.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (stemming)
  13.48.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (stemming)
  13.49.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2) (stemming)
  13.50.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2) (stemming)
  13.51.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  13.52.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)
  13.53.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement) (gegeven uitvoering)
 18.Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
 19.Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ***I (debat)
 20.Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) ***I (debat)
 21.Situatie in Algerije (debat)
 22.Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)
 23.Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)
 24.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (389 kb)
26/06/2019 12:42
  Presentielijst (63 kb)
13/06/2019 10:58
 
Notulen (90 kb)
26/06/2019 12:42
  Presentielijst (11 kb)
13/06/2019 10:58
  Uitslag van de stemming (80 kb)
13/06/2019 12:44
  Hoofdelijke stemming (300 kb)
13/06/2019 12:36
 
Notulen (382 kb)
26/06/2019 12:42
  Presentielijst (71 kb)
13/06/2019 10:58
  Uitslag van de stemming (264 kb)
13/06/2019 12:44
  Hoofdelijke stemming (1952 kb)
13/06/2019 12:36
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid