Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I (dezbatere)
 3.Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ***I (dezbatere)
 4.Contractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale ***I - Contractele de vânzări de bunuri ***I (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Moțiunea de inadmisibilitate (articolul 187 din Regulamentul de procedură)
 7.Votare
  
7.1.Cerere de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann (vot)
  
7.2.Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor ***I (vot)
  
7.3.Protocolul la Acordul euro-mediteraneean UE-Israel (aderarea Croației) *** (vot)
  
7.4.Acordul cuprinzător UE-Uzbekistan (vot)
  
7.5.Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei ***I (vot)
  
7.6.Normele comune pentru piața internă a energiei electrice ***I (vot)
  
7.7.Piața internă a energiei electrice ***I (vot)
  
7.8.Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ***I (vot)
  
7.9.Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice ***I (vot)
  
7.10.Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali ***I (vot)
  
7.11.Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I (vot)
  
7.12.Contractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale ***I (vot)
  
7.13.Contractele de vânzări de bunuri ***I (vot)
  
7.14.Pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***I (vot)
  
7.15.Alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu ***I (vot)
  
7.16.Norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor ***I (vot)
  
7.17.Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon ***I (vot)
  
7.18.Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) ***I (vot)
  
7.19.Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană (vot)
  
7.20.Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (vot)
  
7.21.Acordul-cadru instituțional UE-Elveția (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Reluarea ședinței
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Descărcarea de gestiune 2017 (dezbatere)
 13.Votare
  
13.1.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive (vot)
  
13.2.Descărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017 (vot)
  
13.3.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)
  
13.4.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)
  
13.5.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)
  
13.6.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)
  
13.7.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)
  
13.8.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (vot)
  
13.9.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)
  
13.10.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)
  
13.11.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)
  
13.12.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)
  
13.13.Descărcarea de gestiune 2017: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)
  
13.14.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)
  
13.15.Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)
  
13.16.Descărcarea de gestiune 2017: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)
  
13.17.Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)
  
13.18.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (vot)
  
13.19.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)
  
13.20.Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  
13.21.Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)
  
13.22.Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)
  
13.23.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)
  
13.24.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)
  
13.25.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)
  
13.26.Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)
  
13.27.Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)
  
13.28.Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)
  
13.29.Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (vot)
  
13.30.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)
  
13.31.Descărcarea de gestiune 2017: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)
  
13.32.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)
  
13.33.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)
  
13.34.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (vot)
  
13.35.Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)
  
13.36.Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)
  
13.37.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (vot)
  
13.38.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (vot)
  
13.39.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (vot)
  
13.40.Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)
  
13.41.Descărcarea de gestiune 2017: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (vot)
  
13.42.Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul European de Poliție (Europol) (vot)
  
13.43.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)
  
13.44.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) (vot)
  
13.45.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția GNSS European (GSA) (vot)
  
13.46.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (vot)
  
13.47.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Clean Sky 2 (vot)
  
13.48.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL) (vot)
  
13.49.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2) (vot)
  
13.50.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Inițiativa privind medicamentele inovatoare 2” (IMI) (vot)
  
13.51.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)
  
13.52.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună SESAR (vot)
  
13.53.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Shift2Rail (vot)
 14.Explicații privind votul
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 16.Reluarea ședinței
 17.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 18.Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi ***I (dezbatere)
 19.Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională ***I (dezbatere)
 20.Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ***I (dezbatere)
 21.Situația din Algeria (dezbatere)
 22.Cinci ani de ocupare ilegală a Crimeei de către Federația Rusă (dezbatere)
 23.Situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA) (dezbatere)
 24.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (402 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (401 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (6603 kb) 
 
Proces-verbal (91 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (83 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (309 kb) 
 
Proces-verbal (383 kb) Listă de prezență (72 kb) Rezultatele voturilor (280 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1963 kb) 
Ultima actualizare: 26 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate