Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (razprava)
 3.Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  ***I (razprava)
 4.Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev ***I - Pogodbe za prodajo blaga ***I (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Predlogi za razglasitev zadeve za nedopustno (člen 187 Poslovnika)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Zahteva za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu (glasovanje)
  
7.2.Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov ***I (glasovanje)
  
7.3.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)
  
7.4.Celoviti sporazum med EU in Uzbekistanom (glasovanje)
  
7.5.Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas ***I (glasovanje)
  
7.6.Skupna pravila notranjega trga električne energije ***I (glasovanje)
  
7.7.Notranji trg električne energije ***I (glasovanje)
  
7.8.Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev ***I (glasovanje)
  
7.9.Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije ***I (glasovanje)
  
7.10.Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ***I (glasovanje)
  
7.11.Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (glasovanje)
  
7.12.Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev ***I (glasovanje)
  
7.13.Pogodbe za prodajo blaga ***I (glasovanje)
  
7.14.Ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) ***I (glasovanje)
  
7.15.Uskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike ***I (glasovanje)
  
7.16.Posebna pravila glede največje dolžine v primeru kabin ***I (glasovanje)
  
7.17.Referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčne vrednosti za ugodno ogljično bilanco ***I (glasovanje)
  
7.18.Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) ***I (glasovanje)
  
7.19.Temeljne pravice oseb afriškega porekla (glasovanje)
  
7.20.Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (glasovanje)
  
7.21.Institucionalni okvirni sporazum med EU in Švico (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Razrešnica 2017 (razprava)
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  
13.2.Razrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017 (glasovanje)
  
13.3.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS (glasovanje)
  
13.4.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)
  
13.5.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)
  
13.6.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)
  
13.7.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)
  
13.8.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  
13.9.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)
  
13.10.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  
13.11.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  
13.12.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  
13.13.Razrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)
  
13.14.Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)
  
13.15.Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  
13.16.Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)
  
13.17.Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)
  
13.18.Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (glasovanje)
  
13.19.Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)
  
13.20.Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  
13.21.Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)
  
13.22.Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)
  
13.23.Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  
13.24.Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)
  
13.25.Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)
  
13.26.Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  
13.27.Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)
  
13.28.Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)
  
13.29.Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)
  
13.30.Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)
  
13.31.Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)
  
13.32.Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)
  
13.33.Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)
  
13.34.Razrešnica 2017: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)
  
13.35.Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)
  
13.36.Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)
  
13.37.Razrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)
  
13.38.Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)
  
13.39.Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)
  
13.40.Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)
  
13.41.Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)
  
13.42.Razrešnica 2017: Evropski policijski urad (Europol) (glasovanje)
  
13.43.Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)
  
13.44.Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) (glasovanje)
  
13.45.Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)
  
13.46.Razrešnica 2017: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (glasovanje)
  
13.47.Razrešnica 2017: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)
  
13.48.Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj Skupnega podjetja (ECSEL) (glasovanje)
  
13.49.Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) (glasovanje)
  
13.50.Razrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (glasovanje)
  
13.51.Razrešnica 2017: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  
13.52.Razrešnica 2017: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  
13.53.Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanj
 16.Nadaljevanje seje
 17.Popravki (člen 231 Poslovnika) (nadaljevanje)
 18.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ***I (razprava)
 19.Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje ***I (razprava)
 20.Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) ***I (razprava)
 21.Razmere v Alžiriji (razprava)
 22.Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)
 23.Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)
 24.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (386 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanj (393 kb) Izid poimenskega glasovanja (6603 kb) 
 
Zapisnik (90 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (80 kb) Izid poimenskega glasovanja (265 kb) 
 
Zapisnik (360 kb) Seznam navzočih (72 kb) Izidi glasovanj (265 kb) Izid poimenskega glasovanja (1951 kb) 
Zadnja posodobitev: 26. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov