Indeks 
Zapisnik
PDF 369kWORD 90k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I (rasprava)
 3.Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond ***I (rasprava)
 4.Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge ***I - Ugovori o prodaji robe ***I (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Prijedlog za proglašavanje predmeta nedopuštenim (članak 187. Poslovnika)
 7.Glasovanje
  7.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu (glasovanje)
  7.2.Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača ***I (glasovanje)
  7.3.Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) *** (glasovanje)
  7.4.Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Uzbekistana (glasovanje)
  7.5.Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja ***I (glasovanje)
  7.6.Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije ***I (glasovanje)
  7.7.Unutarnje tržište električne energije ***I (glasovanje)
  7.8.Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora ***I (glasovanje)
  7.9.Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije ***I (glasovanje)
  7.10.Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre ***I (glasovanje)
  7.11.Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I (glasovanje)
  7.12.Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge ***I (glasovanje)
  7.13.Ugovori o prodaji robe ***I (glasovanje)
  7.14.Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) ***I (glasovanje)
  7.15.Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu ***I (glasovanje)
  7.16.Posebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine ***I (glasovanje)
  7.17.Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak ***I (glasovanje)
  7.18.Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) ***I (glasovanje)
  7.19.Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla (glasovanje)
  7.20.Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza (glasovanje)
  7.21.Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Razrješnice za 2017 (rasprava)
 13.Glasovanje
  13.1.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (glasovanje)
  13.2.Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017. (glasovanje)
  13.3.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)
  13.4.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (glasovanje)
  13.5.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)
  13.6.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud (glasovanje)
  13.7.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (glasovanje)
  13.8.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)
  13.9.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (glasovanje)
  13.10.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)
  13.11.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (glasovanje)
  13.12.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)
  13.13.Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (glasovanje)
  13.14.Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)
  13.15.Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  13.16.Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)
  13.17.Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  13.18.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (glasovanje)
  13.19.Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)
  13.20.Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  13.21.Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)
  13.22.Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)
  13.23.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  13.24.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)
  13.25.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)
  13.26.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  13.27.Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)
  13.28.Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)
  13.29.Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)
  13.30.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)
  13.31.Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)
  13.32.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)
  13.33.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (glasovanje)
  13.34.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (glasovanje)
  13.35.Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)
  13.36.Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF) (glasovanje)
  13.37.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)
  13.38.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)
  13.39.Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (glasovanje)
  13.40.Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (glasovanje)
  13.41.Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)
  13.42.Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)
  13.43.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)
  13.44.Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) (glasovanje)
  13.45.Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)
  13.46.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (glasovanje)
  13.47.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (glasovanje)
  13.48.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL) (glasovanje)
  13.49.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2) (glasovanje)
  13.50.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2) (glasovanje)
  13.51.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)
  13.52.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)
  13.53.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (glasovanje)
 14.Obrazloženja glasovanja
 15.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 16.Nastavak dnevne sjednice
 17.Ispravci (članak 231. Poslovnika) (daljnja djelovanja)
 18.Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila ***I (rasprava)
 19.Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju ***I (rasprava)
 20.Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) ***I (rasprava)
 21.Stanje u Alžiru (rasprava)
 22.Pet godina nezakonite okupacije Krima od strane Ruske Federacije (rasprava)
 23.Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (rasprava)
 24.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 26.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Axel Voss (A8-0245/2018)

Prva rasprava održana je 11. rujna 2018. (točka 12 zapisnika od 11.9.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore 12. rujna 2018. (točka 6.4 zapisnika od 12.9.2018.).

Axel Voss predstavio je izvješće.

Govorio je Nicola Danti (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO).

Govorila je Mariya Gabriel (povjerenica Komisije).

Govorili su Zdzisław Krasnodębski (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Marc Joulaud (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Michał Boni (izvjestitelj za mišljenje Odbora LIBE), Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sajjad Karim, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jens Rohde, o vođenju rasprave (Predsjednica je dala pojašnjenja), Jean-Marie Cavada, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Julia Reda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Daniel Caspary i Jens Rohde, Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Bogdan Andrzej Zdrojewski i Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Paul Rübig i Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà i Evelyn Regner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García i Julie Ward.

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorio je Axel Voss.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika od 26.3.2019..


3. Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino predstavio je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su Jan Olbrycht (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Derek Vaughan (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Kateřina Konečná (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Iskra Mihaylova, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Martina Michels, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal i Iratxe García Pérez (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE).

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić i Juan Fernando López Aguilar.

Govorili su Věra Jourová i Andrea Cozzolino.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 18.4 zapisnika od 27.3.2019..


4. Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge ***I - Ugovori o prodaji robe ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelji: Evelyne Gebhardt i Axel Voss (A8-0375/2017)

Izvješće o izmijenjenom Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe, izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss i Pascal Arimont predstavili su izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su Heidi Hautala (izvjestiteljica za mišljenje Odbora JURI), Eva Maydell, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Virginie Rozière, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Daniel Dalton, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose i Dariusz Rosati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobile: Michaela Šojdrová i Maria Grapini.

Govorili su Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss i Pascal Arimont.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika od 26.3.2019. i točka 7.13 zapisnika od 26.3.2019..

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta radi glasovanja).

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:32 h.


6. Prijedlog za proglašavanje predmeta nedopuštenim (članak 187. Poslovnika)

Predsjednik je najavio da je u skladu s člankom 187. stavkom 1. Poslovnika primio obavijest da zastupnici koji dosežu barem niski prag namjeravaju, na otvaranju zajedničke rasprave o paketu mjera u području mobilnosti koja se nalazi na dnevnom redu sutra ujutro, podnijeti prijedlog za proglašavanje predmeta nedopuštenim u pogledu izvješća Merje Kyllönen (A8-0206/2018) i Wima van de Campa (A8-0205/2018).

Glasovanje o tom prijedlogu održat će se odmah po podnošenju.


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


7.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu [2018/2277(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0221)


7.2. Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0222)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.3. Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0223)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


7.4. Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Uzbekistana (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o novom sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Uzbekistana [2018/2236(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A8-0149/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

NACRT PREPORUKE

Smatra se odobrenim (P8_TA(2019)0224)


7.5. Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0225)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.6. Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0226)

IZJAVE KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0226)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.7. Unutarnje tržište električne energije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu električne energije (preinaka) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0227)

IZJAVE KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0227)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.8. Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0228)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.9. Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0229)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.10. Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0230)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.11. Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

Govorila je Evelyn Regner (u ime zastupnika koji dosežu barem niski prag) kako bi zatražila da se o amandmanima glasuje prije glasovanja o privremenom sporazumu u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika.

Poimeničnim glasovanjem (312 za, 317 protiv, 24 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0231)

IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0231)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Michel Reimon prije glasovanja (Predsjednik je dao pojašnjenje).


7.12. Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelji: Evelyne Gebhardt i Axel Voss (A8-0375/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0232)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.13. Ugovori o prodaji robe ***I (glasovanje)

Izvješće o izmijenjenom Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe, izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0233)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.14. Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0234)

IZJAVE KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0234)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.15. Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0235)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.16. Posebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ u pogledu roka za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim radnim učinkom, energetskom učinkovitošću i sigurnošću [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0236)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.17. Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti za niske emisije ugljika i referentnih vrijednosti za pozitivan ugljični učinak [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0237)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Neena Gill (izvjestiteljica) prije glasovanja.


7.18. Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Rasprava je održana 15. siječnja 2019. (točka 21. zapisnika od 15.1.2019.). Pitanje je 16. siječnja 2019. upućeno nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika (točka 12.8 zapisnika od 16.1.2019.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18)

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0238)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Pascal Arimont (izvjestitelj) prije glasovanja.


7.19. Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000022/2019) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Temeljna prava osoba afričkog podrijetla (B8-0016/2019)

Rasprava je održana 14. ožujka 2019. (točka 17 zapisnika od 14.3.2019.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, o temeljnim pravima osoba afričkog podrijetla u Europi (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0239)


7.20. Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza (glasovanje)

Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza [2018/2121(INI)] - Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Izvjestitelji: Jeppe Kofod i Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0240)


7.21. Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucijskom okviru između Europske unije i Švicarske Konfederacije [2018/2262(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21)

PRIJEDLOG PREPORUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0241)

SJEDNICOM PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Potpredsjednik


8. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz i Stanislav Polčák

Izvješće: Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Danuta Jazłowiecka

Izvješće: Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Izvješće: Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák i Andrejs Mamikins

Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Izvješće: Jeppe Kofod i Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka i Paloma López Bermejo.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 14:22 h.)

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik


10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:01 h.


11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Razrješnice za 2017 (rasprava)

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio III. - Komisija i izvršne agencije [2018/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017.
Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marco Valli (A8-0107/2019)

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio I. – Europski parlament [2018/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IV. - Sud [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio V. - Revizorski sud [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. IzvjestiteljIzvjestiteljica: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VII. – Odbor regija [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio X. - Europska služba za vanjsko djelovanje [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VIII. – Europski ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka [2018/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2017.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (CdT) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) za financijsku godinu 2017. [2018/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2017. [2018/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) za financijsku godinu 2017. [2018/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017. [2018/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije (ECHA) za financijsku godinu 2017. [2018/2198(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš (EEA) za financijsku godinu 2017. [2018/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) za financijsku godinu 2017. [2018/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova (EIGE) za financijsku godinu 2017. [2018/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove (EMA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (ERA) (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za izobrazbu (ETF) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu (sada Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) (eu-LISA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma (ESA) za financijsku godinu 2017. [2018/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017. Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017. [2018/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS (GSA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (Zajedničko poduzeće IMI 2) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017. [2018/2211(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa i Martina Dlabajová predstavili su izvješće.

Govorili su George Ciamba (predsjedatelj Vijeća), Günther Oettinger (povjerenik Komisije) i Klaus-Heiner Lehne (predsjednik Revizorskog suda).

Govorili su Neena Gill (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Innocenzo Leontini (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Iskra Mihaylova (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Marijana Petir (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Alain Cadec (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), José Blanco López (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Romeo Franz (izvjestitelj za mišljenje Odbora LIBE), Malin Björk (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Ingeborg Gräßle, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gilles Pargneaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martina Dlabajová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jonathan Bullock, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Angelo Ciocca, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller i Eric Andrieu.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Stanislav Polčák.

Govorili su Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa i Martina Dlabajová.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.1 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.2 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.3 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.4 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.5 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.6 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.7 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.8 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.9 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.10 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.11 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.12 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.13 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.14 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.15 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.16 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.17 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.18 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.19 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.20 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.21 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.22 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.23 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.24 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.25 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.26 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.27 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.28 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.29 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.30 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.31 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.32 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.33 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.34 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.35 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.36 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.37 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.38 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.39 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.40 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.41 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.42 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.43 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.44 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.45 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.46 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.47 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.48 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.49 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.50 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.51 zapisnika od 26.3.2019., točka 13.52 zapisnika od 26.3.2019. i točka 13.53 zapisnika od 26.3.2019..

(Sjednica je nakratko prekinuta u očekivanju glasovanja.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

13. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


13.1. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio III. - Komisija i izvršne agencije [2018/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0242)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0242)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.2. Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017. (glasovanje)

Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0243)

Govorila je

Pervenche Berès prije glasovanja (predsjednik je dao pojašnjenja).


13.3. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0244)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0244)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).

Govorili su:

Dominique Martin, o postupku glasovanja, i Marc Tarabella.


13.4. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio I. – Europski parlament [2018/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0245)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0245)


13.5. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0246)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0246)

Davanje razrješnice je odgođeno, kao i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (b) Poslovnika)


13.6. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IV. - Sud [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0247)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0247)


13.7. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio V. - Revizorski sud [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. IzvjestiteljIzvjestiteljica: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0248)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0248)


13.8. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0249)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0249)


13.9. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VII. – Odbor regija [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0250)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0250)


13.10. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio X. - Europska služba za vanjsko djelovanje [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 31)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0251)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0251)


13.11. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VIII. – Europski ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 32)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0252)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0252)


13.12. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka [2018/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 33)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0253)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0253)


13.13. Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2017.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 34)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0254)


13.14. Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 35)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0255)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0255)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.15. Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 36)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0256)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0256)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.16. Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (CdT) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 37)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0257)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0257)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.17. Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) za financijsku godinu 2017. [2018/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 38)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0258)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0258)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.18. Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2017. [2018/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 39)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0259)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0259)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.19. Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) za financijsku godinu 2017. [2018/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 40)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0260)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0260)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.20. Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 41)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0261)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0261)

Davanje razrješnice je odgođeno, kao i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (b) Poslovnika).


13.21. Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017. [2018/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 42)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0262)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0262)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.22. Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 43)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0263)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0263)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.23. Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije (ECHA) za financijsku godinu 2017. [2018/2198(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 44)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0264)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0264)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.24. Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš (EEA) za financijsku godinu 2017. [2018/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 45)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0265)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0265)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.25. Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) za financijsku godinu 2017. [2018/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 46)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0266)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0266)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.26. Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 47)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0267)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0267)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.27. Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova (EIGE) za financijsku godinu 2017. [2018/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 48)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0268)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0268)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.28. Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 49)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0269)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0269)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.29. Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 50)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0270)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0270)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.30. Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove (EMA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 51)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0271)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0271)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.31. Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 52)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0272)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0272)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.32. Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 53)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0273)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0273)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.33. Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 54)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0274)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0274)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.34. Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (ERA) (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 55)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0275)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0275)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.35. Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 56)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0276)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0276)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.36. Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za izobrazbu (ETF) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 57)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0277)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0277)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.37. Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu (sada Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) (eu-LISA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 58)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0278)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0278)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.38. Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 59)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0279)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0279)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.39. Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma (ESA) za financijsku godinu 2017. [2018/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 60)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0280)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0280)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.40. Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 61)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0281)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0281)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.41. Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 62)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0282)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0282)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.42. Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017. Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 63)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0283)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0283)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.43. Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 64)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0284)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0284)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.44. Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017. [2018/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 65)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0285)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0285)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.45. Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS (GSA) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 66)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0286)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0286)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.46. Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 67)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0287)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0287)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.47. Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 68)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0288)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0288)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.48. Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 69)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0289)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0289)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.49. Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 70)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0290)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0290)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.50. Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (Zajedničko poduzeće IMI 2) za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 71)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0291)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0291)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.51. Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017. [2018/2211(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 72)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0292)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0292)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.52. Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 73)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0293)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0293)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


13.53. Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 74)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0294)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0294)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (a) Poslovnika).


14. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Obrazloženja glasovanja održat će se u srijedu 27. ožujka 2019.


15. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Sjednica je nakratko prekinuta.)

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik


16. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 18:08 h.


17. Ispravci (članak 231. Poslovnika) (daljnja djelovanja)

Ispravci (P8_TA(2017)0107(COR01) i P8_TA(2017)0108(COR01)) objavljeni su na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 7 zapisnika od 25.3.2019.).

Budući da niti jedan klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag nisu zahtijevali glasovanje o ispravku, u skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima.


18. Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Prva rasprava je održana 2. listopada 2018. (točka 15 zapisnika od 2.10.2018.).

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 3. listopada 2018. (točka 9.5 zapisnika od 3.10.2018.).

Miriam Dalli predstavila je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorila je Karima Delli (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN).

Govorili su Jens Gieseke, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tiemo Wölken, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Liese, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Danilo Oscar Lancini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López i Angelika Niebler.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su Miguel Arias Cañete i Miriam Dalli.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 18.5 zapisnika od 27.3.2019..


19. Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju [2018/0243(COD)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za razvoj. Izvjestitelji: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel i Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel i Charles Goerens predstavili su izvješće.

Govorio je Eider Gardiazabal Rubial (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG).

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su Marietje Schaake (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), María Teresa Giménez Barbat (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Barbara Spinelli (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), Eleonora Forenza (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei i Alojz Peterle.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko i Cécile Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé i Stanislav Polčák.

Govorili su Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel i Charles Goerens.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika od 27.3.2019..


20. Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelji: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein predstavili su izvješće.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su Ivana Maletić (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Joachim Zeller (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Bodil Valero ( izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jaromír Kohlíček, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė i Željana Zovko.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Stanislav Polčák.

Govorili su Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika od 27.3.2019..


21. Stanje u Alžiru (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Alžiru (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jacques Colombier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon i Eugen Freund.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Ana Gomes i José Inácio Faria.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


22. Pet godina nezakonite okupacije Krima od strane Ruske Federacije (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Pet godina nezakonite okupacije Krima od strane Ruske Federacije (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Stanislav Polčák i Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga i Julie Ward.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina i Stanislav Polčák.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


23. Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (rasprava)

Izvješće o razdoblju nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA [2018/2160(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei predstavio je izvješće.

Govorio je Johannes Hahn (član Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon i László Tőkés.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Julie Ward.

Govorili su Johannes Hahn i Brando Benifei.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 18.19 zapisnika od 27.3.2019..


24. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom sjednica od rujna 2018 i listopada II 2018 dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


25. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 637.634/OJME).


26. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:30 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Glavni tajnik

Potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Posljednje ažuriranje: 26. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti