Index 
Jegyzőkönyv
PDF 388kWORD 91k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (vita)
 3.Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap ***I (vita)
 4.Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések ***I – Áruk értékesítésére irányuló szerződések ***I (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 187. cikke)
 7.Szavazások órája
  7.1.Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  7.2.A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások ***I (szavazás)
  7.3.EU–Izrael euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)
  7.4.EU–Üzbegisztán átfogó megállapodás (szavazás)
  7.5.Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése ***I (szavazás)
  7.6.A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I (szavazás)
  7.7.A villamos energia belső piaca ***I (szavazás)
  7.8.Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége ***I (szavazás)
  7.9.A kockázatokra való felkészülés a villamosenergia-ágazatban ***I (szavazás)
  7.10.A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése ***I (szavazás)
  7.11.A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (szavazás)
  7.12.Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések ***I (szavazás)
  7.13.Áruk értékesítésére irányuló szerződések ***I (szavazás)
  7.14.Halászat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás területén ***I (szavazás)
  7.15.A környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása ***I (szavazás)
  7.16.A vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok ***I (szavazás)
  7.17.A karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók ***I (szavazás)
  7.18.Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések ***I (szavazás)
  7.19.Az afrikai származású emberek alapvető jogai (szavazás)
  7.20.Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről (szavazás)
  7.21.EU–Svájc intézményi keretmegállapodás (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.2017. évi mentesítés (vita)
 13.Szavazások órája
  13.1.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)
  13.2.2017. évi mentesítés: A Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések (szavazás)
  13.3.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)
  13.4.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)
  13.5.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)
  13.6.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (szavazás)
  13.7.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (szavazás)
  13.8.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  13.9.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (szavazás)
  13.10.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)
  13.11.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (szavazás)
  13.12.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (szavazás)
  13.13.2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)
  13.14.2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)
  13.15.2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)
  13.16.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)
  13.17.2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) (szavazás)
  13.18.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (szavazás)
  13.19.2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)
  13.20.2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)
  13.21.2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)
  13.22.2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)
  13.23.2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (szavazás)
  13.24.2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)
  13.25.2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)
  13.26.2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)
  13.27.2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)
  13.28.2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)
  13.29.2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)
  13.30.2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)
  13.31.2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)
  13.32.2017. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)
  13.33.2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)
  13.34.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) (szavazás)
  13.35.2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (szavazás)
  13.36.2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)
  13.37.2017. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) (szavazás)
  13.38.2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)
  13.39.2017. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) (szavazás)
  13.40.2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (szavazás)
  13.41.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (szavazás)
  13.42.2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) (szavazás)
  13.43.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)
  13.44.2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) (szavazás)
  13.45.2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)
  13.46.2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) (szavazás)
  13.47.2017. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (szavazás)
  13.48.2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL közös vállalkozás) (szavazás)
  13.49.2017. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2) (szavazás)
  13.50.2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)
  13.51.2017. évi mentesítés – Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER) (szavazás)
  13.52.2017. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)
  13.53.2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az ülés folytatása
 17.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke) (további intézkedések)
 18.Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények ***I (vita)
 19.A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz ***I (vita)
 20.Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) ***I (vita)
 21.Az algériai helyzet (vita)
 22.A Krím Oroszországi Föderáció általi illegális elfoglalásának öt éve (vita)
 23.Az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője (vita)
 24.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (vita)

Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Axel Voss (A8-0245/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. szeptember 11-én (2018.9.11-i jegyzőkönyv, 12. pont ).
A kérdést visszautalták az illetékes bizottsághoz 2018. szeptember 12-én (2018.9.12-i jegyzőkönyv, 6.4. pont ), az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

Axel Voss előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nicola Danti (az IMCO bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Mariya Gabriel (a Bizottság tagja).

Felszólal Zdzisław Krasnodębski (az ITRE bizottság véleményének előadója), Marc Joulaud (a CULT bizottság véleményének előadója), Michał Boni (a LIBE bizottság véleményének előadója), Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jens Rohde, a vita vezetéséről (az elnök pontosít), Jean-Marie Cavada, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Daniel Caspary és Jens Rohde, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Bogdan Andrzej Zdrojewski és Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig és Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García és Julie Ward.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Axel Voss.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.11. pont .


3. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap ***I (vita)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Jan Olbrycht (a BUDG bizottság véleményének előadója), Derek Vaughan (a CONT bizottság véleményének előadója), Kateřina Konečná (az ENVI bizottság véleményének előadója), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (a TRAN bizottság véleményének előadója), Bogdan Andrzej Zdrojewski (a CULT bizottság véleményének előadója), Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Iskra Mihaylova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, független, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal és Iratxe García Pérez (a LIBE bizottság véleményének előadója).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal Věra Jourová és Andrea Cozzolino.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.27-i jegyzőkönyv, 18.4. pont .


4. Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések ***I – Áruk értékesítésére irányuló szerződések ***I (vita)

Jelentés a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság - Jogi Bizottság. Előadók: Evelyne Gebhardt és Axel Voss (A8-0375/2017)

Jelentés az áruk értékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss és Pascal Arimont előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Heidi Hautala (a JURI bizottság véleményének előadója), Eva Maydell, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Virginie Rozière, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Daniel Dalton, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose és Dariusz Rosati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová és Maria Grapini.

Felszólal Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss és Pascal Arimont.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.12. pont és 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.13. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


5. Az ülés folytatása

Az ülés 12.32-kor folytatódik.


6. Elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 187. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 187. cikkének 1. bekezdése szerint legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől bejelentést kapott arra irányuló szándékukról, hogy az elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítványt nyújtanak be az együttes vita kezdetekor a holnap délelőtti napirenden szereplő, a mobilitási csomagról szóló jelentések kapcsán, amelynek előadói: Merja Kyllönen (A8-0206/2018) és Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Az indítványról benyújtását követően szavaznak.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


7.1. Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2277(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0221)


7.2. A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások ***I (szavazás)

Jelentés a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0222)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.3. EU–Izrael euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0223)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


7.4. EU–Üzbegisztán átfogó megállapodás (szavazás)

Jelentés a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Üzbegisztán közötti új átfogó megállapodásról szóló európai parlamenti ajánlásáról [2018/2236(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0149/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadottnak minősül (P8_TA(2019)0224)


7.5. Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése ***I (szavazás)

Jelentés az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0225)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.6. A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0226)

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0226)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.7. A villamos energia belső piaca ***I (szavazás)

Jelentés a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0227)

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0227)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.8. Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége ***I (szavazás)

Jelentés az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0228)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.9. A kockázatokra való felkészülés a villamosenergia-ágazatban ***I (szavazás)

Jelentés a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0229)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.10. A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése ***I (szavazás)

Jelentés a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0230)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.11. A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (szavazás)

Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

Felszólal Evelyn Regner (legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nevében) és kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése értelmében a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak.

Név szerinti szavazással (312 mellette, 317 ellene, 24 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0231)

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0231)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Michel Reimon, a szavazás előtt (az elnök pontosít).


7.12. Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések ***I (szavazás)

Jelentés a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság - Jogi Bizottság. Előadók: Evelyne Gebhardt és Axel Voss (A8-0375/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0232)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.13. Áruk értékesítésére irányuló szerződések ***I (szavazás)

Jelentés az áruk értékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0233)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.14. Halászat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás területén ***I (szavazás)

Jelentés a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0234)

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0234)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.15. A környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása ***I (szavazás)

Jelentés a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0235)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.16. A vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0236)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.17. A karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2016/1011 rendeletnek a karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0237)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Neena Gill (előadó), a szavazás előtt.


7.18. Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

A vitára 2019. január 15-én került sor (2019.1.15-i jegyzőkönyv, 21. pont).

Az ügyet intézményközi tárgyalások cáljából visszautalták az illetékes bizottsághoz 2019. január 15-én az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően (2019.1.16-i jegyzőkönyv, 12. pont)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0238)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Pascal Arimont (előadó), a szavazás előtt.


7.19. Az afrikai származású emberek alapvető jogai (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000022/2019), felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az afrikai származású emberek alapvető jogai (B8-0016/2019)

A vita időpontja: 2019. március 14. (2019.3.14-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, az afrikai származású emberek alapvető jogairól Európában (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0239)


7.20. Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről (szavazás)

Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről [2018/2121(INI)] - Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága. Előadók: Jeppe Kofod és Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0240)


7.21. EU–Svájc intézményi keretmegállapodás (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti intézményi keretmegállapodásról szóló ajánlásáról [2018/2262(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0241)

ELNÖKÖL: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
alelnök


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Marita Ulvskog-jelentés – A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz és Stanislav Polčák

Jerzy Buzek-jelentés – A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák és Danuta Jazłowiecka

Jerzy Buzek-jelentés – A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Axel Voss-jelentés – A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák és Andrejs Mamikins

Az afrikai származású emberek alapvető jogaiB8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Jeppe Kofod és Luděk Niedermayer-jelentés – A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka és Paloma López Bermejo.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.22-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök


10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.01-kor folytatódik.


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. 2017. évi mentesítés (vita)

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [2018/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

2017. évi mentesítés: A Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések
Jelentés a Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marco Valli (A8-0107/2019)

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [2018/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos [2018/2175(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
Jelentés az uniós ügynökségek 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC)
Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP)
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2178(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2194(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2189(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
Jelentés az Európai Bankhatóság (EBH) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2202(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2198(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2182(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2197(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2201(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
Jelentés a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
Jelentés az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)
Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
Jelentés az Európai Képzési Alapítvány (ETF) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

2017. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)
Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

2017. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA)
Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2199(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
Jelentés az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL)
Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (2017. május 1-je előtt: Európai Rendőrségi Hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX)
Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2195(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
Jelentés az Európai GNSS Ügynökség (GSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)
Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

2017. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL közös vállalkozás)
Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

2017. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2)
Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)
Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

2017. évi mentesítés – Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER)
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2211(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

2017. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás
Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa és Martina Dlabajová előterjeszti a jelentést.

Felszólal George Ciamba (a Tanács soros elnöke), Günther Oettinger (a Bizottság tagja) és Klaus-Heiner Lehne (a Számvevőszék elnöke).

Felszólal Neena Gill (az AFET bizottság véleményének előadója), Innocenzo Leontini (a TRAN bizottság véleményének előadója), Iskra Mihaylova (a REGI bizottság véleményének előadója), Marijana Petir (az AGRI bizottság véleményének előadója), Alain Cadec (a PECH bizottság véleményének előadója), José Blanco López (a PECH bizottság véleményének előadója), Bogdan Andrzej Zdrojewski (a CULT bizottság véleményének előadója), Romeo Franz (a LIBE bizottság véleményének előadója), Malin Björk (a FEMM bizottság véleményének előadója), Ingeborg Gräßle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gilles Pargneaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jonathan Bullock, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Angelo Ciocca, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller és Eric Andrieu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák.

Felszólal Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa és Martina Dlabajová.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.1. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.2. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.3. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.4. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.5. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.6. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.7. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.8. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.9. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.10. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.11. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.12. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.13. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.14. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.15. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.16. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.17. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.18. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.19. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.20. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.21. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.22. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.23. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.24. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.25. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.26. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.27. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.28. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.29. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.30. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.31. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.32. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.33. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.34. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.35. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.36. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.37. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.38. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.39. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.40. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.41. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.42. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.43. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.44. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.45. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.46. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.47. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.48. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.49. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.50. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.51. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.52. pont és 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 13.53. pont .

   (Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

13. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


13.1. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [2018/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0242)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0242)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.2. 2017. évi mentesítés: A Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések (szavazás)

Jelentés a Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0243)

Felszólalások

Pervenche Berès, a szavazás előtt (az elnök pontosít).


13.3. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)

Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0244)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0244)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

Felszólalások

Dominique Martin, a szavazás lefolyásáról és Marc Tarabella.


13.4. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [2018/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0245)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0245)


13.5. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0246)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0246)

A mentesítés késik és az elszámolások lezárása elhalasztva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)


13.6. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0247)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0247)


13.7. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0248)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0248)


13.8. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0249)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0249)


13.9. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0250)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0250)


13.10. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0251)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0251)


13.11. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0252)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0252)


13.12. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos [2018/2175(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0253)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0253)


13.13. 2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)

Jelentés az uniós ügynökségek 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0254)


13.14. 2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)

Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0255)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0255)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.15. 2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0256)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0256)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.16. 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0257)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0257)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.17. 2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) (szavazás)

Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2178(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0258)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0258)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.18. 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2194(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0259)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0259)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.19. 2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)

Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2189(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0260)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0260)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.20. 2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0261)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0261)

A mentesítés késik és az elszámolások lezárása elhalasztva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját)


13.21. 2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)

Jelentés az Európai Bankhatóság (EBH) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2202(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0262)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0262)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.22. 2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0263)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0263)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.23. 2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (szavazás)

Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2198(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 44. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0264)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0264)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.24. 2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2182(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0265)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0265)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.25. 2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2197(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0266)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0266)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.26. 2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 47. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0267)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0267)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.27. 2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)

Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2201(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 48. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0268)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0268)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.28. 2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 49. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0269)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0269)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.29. 2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 50. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0270)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0270)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.30. 2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 51. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0271)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0271)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.31. 2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)

Jelentés a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 52. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0272)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0272)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.32. 2017. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 53. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0273)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0273)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.33. 2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)

Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 54. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0274)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0274)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.34. 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 55. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0275)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0275)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.35. 2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 56. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0276)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0276)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.36. 2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)

Jelentés az Európai Képzési Alapítvány (ETF) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 57. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0277)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0277)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.37. 2017. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) (szavazás)

Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 58. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0278)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0278)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.38. 2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 59. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0279)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0279)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.39. 2017. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) (szavazás)

Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2199(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 60. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0280)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0280)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.40. 2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (szavazás)

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 61. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0281)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0281)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.41. 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 62. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0282)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0282)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.42. 2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) (szavazás)

Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (2017. május 1-je előtt: Európai Rendőrségi Hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 63. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0283)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0283)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.43. 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 64. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0284)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0284)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.44. 2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) (szavazás)

Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2195(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 65. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0285)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0285)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.45. 2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)

Jelentés az Európai GNSS Ügynökség (GSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 66. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0286)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0286)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.46. 2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) (szavazás)

Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 67. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0287)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0287)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.47. 2017. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 68. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0288)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0288)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.48. 2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL közös vállalkozás) (szavazás)

Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 69. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0289)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0289)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.49. 2017. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2) (szavazás)

Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 70. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0290)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0290)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.50. 2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)

Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 71. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0291)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0291)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.51. 2017. évi mentesítés – Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER) (szavazás)

Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2018/2211(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 72. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0292)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0292)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.52. 2017. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 73. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0293)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0293)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13.53. 2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 74. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0294)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0294)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


14. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A szóbeli szavazatindokolásokra a következő időpontban kerül sor: 2019. március 27., szerda.


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik)

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök


16. Az ülés folytatása

Az ülés 18.08-kor folytatódik.


17. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke) (további intézkedések)

A P8_TA(2017)0107(COR01) és P8_TA(2017)0108(COR01) helyesbítéseket a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2019.3.25-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

Mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be szavazásra bocsátásukra irányuló kérelmet az eljárási szabályzat 231. cikke (4) bekezdésének megfelelően, ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni.


18. Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények ***I (vita)

Jelentés az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról és a 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

A vita időpontja: 2018. október 2. (2018.10.2-i jegyzőkönyv, 15. pont).

A kérdést intézményközi tárgyalások céljából az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése szerint visszautalták az illetékes bizottsághoz: 2018. október 3. (2018.10.3-i jegyzőkönyv, 9.5. pont ).

Miriam Dalli előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Karima Delli (a TRAN bizottság véleményének előadója).

Felszólal Jens Gieseke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tiemo Wölken, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Paul Rübig, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Liese, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Danilo Oscar Lancini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López és Angelika Niebler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal Miguel Arias Cañete és Miriam Dalli.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.27-i jegyzőkönyv, 18.5. pont .


19. A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz ***I (vita)

Jelentés a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0243(COD)] - Külügyi Bizottság - Fejlesztési Bizottság. Előadók: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel és Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel és Charles Goerens előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Eider Gardiazabal Rubial (a BUDG bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal Marietje Schaake (az INTA bizottság véleményének előadója), María Teresa Giménez Barbat (a CULT bizottság véleményének előadója), Barbara Spinelli (a LIBE bizottság véleményének előadója), Eleonora Forenza (a FEMM bizottság véleményének előadója), David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mirja Vehkaperä, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei és Alojz Peterle.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé és Stanislav Polčák.

Felszólal Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel és Charles Goerens.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.27-i jegyzőkönyv, 10.4. pont .


20. Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) ***I (vita)

Jelentés az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Külügyi Bizottság. Előadók: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Knut Fleckenstein előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal Ivana Maletić (a BUDG bizottság véleményének előadója), Joachim Zeller (a REGI bizottság véleményének előadója), Bodil Valero (a LIBE-vélemény előadója), Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė és Željana Zovko.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák.

Felszólal Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Knut Fleckenstein.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.27-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .


21. Az algériai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az algériai helyzet (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon és Eugen Freund.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Ana Gomes és José Inácio Faria.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


22. A Krím Oroszországi Föderáció általi illegális elfoglalásának öt éve (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Krím Oroszországi Föderáció általi illegális elfoglalásának öt éve (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Stanislav Polčák és Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina és Stanislav Polčák.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


23. Az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője (vita)

Jelentés az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője [2018/2160(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon és László Tőkés.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward.

Felszólal Johannes Hahn és Brando Benifei.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.27-i jegyzőkönyv, 18.19. pont .


24. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2018 szeptemberi és a 2018. októberi II. ülés során elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak a Parlament internetes oldalán.


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 637.634/OJME).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2019. június 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat