Indiċi 
Minuti
PDF 390kWORD 91k
It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (dibattitu)
 3.Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni ***I (dibattitu)
 4.Kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali ***I - Kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti ***I (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Mozzjoni ta' inammissibbiltà (Artikolu 187 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jørn Dohrmann (votazzjoni)
  7.2.Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)
  7.3.Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Iżrael (l-adeżjoni tal-Kroazja) *** (votazzjoni)
  7.4.Ftehim komprensiv UE-Użbekistan (votazzjoni)
  7.5.Twaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin ***I (votazzjoni)
  7.6.Regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku ***I (votazzjoni)
  7.7.Is-suq intern tal-elettriku ***I (votazzjoni)
  7.8.Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija ***I (votazzjoni)
  7.9.It-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku ***I (votazzjoni)
  7.10.It-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra ***I (votazzjoni)
  7.11.Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (votazzjoni)
  7.12.Kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali ***I (votazzjoni)
  7.13.Kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti ***I (votazzjoni)
  7.14.Sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) ***I (votazzjoni)
  7.15.L-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali ***I (votazzjoni)
  7.16.Regoli speċjali dwar it-tul massimu fil-każ ta' kabini ***I (votazzjoni)
  7.17.parametri referenzjarji b’livell baxx ta’ karbonju u parametri referenzjarji b’livell ta’ karbonju b’impatt pożittiv ***I (votazzjoni)
  7.18.Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) ***I (votazzjoni)
  7.19.Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana (votazzjoni)
  7.20.Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (votazzjoni)
  7.21.Ftehim Qafas Istituzzjonali UE-Żvizzera (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Kwittanza 2017 (dibattitu)
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  13.1.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)
  13.2.Kwittanza 2017: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017 (votazzjoni)
  13.3.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)
  13.4.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  13.5.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)
  13.6.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  13.7.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)
  13.8.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)
  13.9.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  13.10.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)
  13.11.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  13.12.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  13.13.Kwittanza 2017: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)
  13.14.Kwittanza 2017: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)
  13.15.Kwittanza 2017: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)
  13.16.Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)
  13.17.Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (votazzjoni)
  13.18.Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (votazzjoni)
  13.19.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)
  13.20.Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)
  13.21.Kwittanza 2017: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)
  13.22.Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)
  13.23.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)
  13.24.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)
  13.25.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)
  13.26.Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)
  13.27.Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)
  13.28.Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)
  13.29.Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)
  13.30.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)
  13.31.Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)
  13.32.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)
  13.33.Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)
  13.34.Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (votazzjoni)
  13.35.Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)
  13.36.Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)
  13.37.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)
  13.38.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)
  13.39.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (votazzjoni)
  13.40.Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)
  13.41.Kwittanza 2017: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)
  13.42.Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (votazzjoni)
  13.43.Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)
  13.44.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (FRONTEX) (votazzjoni)
  13.45.Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)
  13.46.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) (votazzjoni)
  13.47.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta CLEAN SKY 2 (votazzjoni)
  13.48.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Komponenti u Sistemi Elettroniċi għat-Tmexxija Ewropea" (ECSEL) (votazzjoni)
  13.49.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2) (votazzjoni)
  13.50.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2" (IMI) (votazzjoni)
  13.51.Kwittanza 2017 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)
  13.52.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)
  13.53.Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Shift2Rail (votazzjoni)
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Tkomplija tas-seduta
 17.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 18.Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ***I (dibattitu)
 19.L-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali ***I (dibattitu)
 20.L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III) ***I (dibattitu)
 21.Is-sitwazzjoni fl-Alġerija (dibattitu)
 22.Ħames snin ta' okkupazzjoni illegali tal-Krimea mill-Federazzjoni Russa (dibattitu)
 23.Wara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal‑Lvant Nofsani u l‑Afrika ta’ Fuq (MENA) (dibattitu)
 24.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data tal-11 ta' Settembru 2018 (punt 12 tal-Minuti ta' 11.9.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data tat-12 ta' Settembru 2018 (punt 6.4 tal-Minuti ta' 12.9.2018).

Axel Voss ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Nicola Danti (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO).

Intervent ta': Mariya Gabriel (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Zdzisław Krasnodębski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Marc Joulaud (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Michał Boni (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Pavel Svoboda f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, Jens Rohde, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu (Il-President għamlet xi preċiżjonijiet), Jean-Marie Cavada f'isem il-Grupp ALDE, Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Daniel Caspary u Jens Rohde, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Bogdan Andrzej Zdrojewski u Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Paul Rübig u Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà u Evelyn Regner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García u Julie Ward.

Intervent ta': Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Intervent ta': Axel Voss.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal-Minuti ta' 26.3.2019.


3. Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Jan Olbrycht (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Derek Vaughan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Kateřina Konečná (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR, Iskra Mihaylova f'isem il-Grupp ALDE, Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Olaf Stuger f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal u Iratxe García Pérez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE).

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić u Juan Fernando López Aguilar.

Interventi ta' Věra Jourová u Andrea Cozzolino.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 18.4 tal-Minuti ta' 27.3.2019.


4. Kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali ***I - Kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw il-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteurs: Evelyne Gebhardt u Axel Voss (A8-0375/2017)

Rapport dwar il-proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti, li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2009/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss u Pascal Arimont ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Heidi Hautala (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Eva Maydell f'isem il-Grupp PPE, Virginie Rozière f'isem il-Grupp S&D, Daniel Dalton f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose u Dariusz Rosati.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová u Maria Grapini.

Interventi ta' Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss u Pascal Arimont.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.12 tal-Minuti ta' 26.3.2019 u punt 7.13 tal-Minuti ta' 26.3.2019.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.32.


6. Mozzjoni ta' inammissibbiltà (Artikolu 187 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li rċieva notifika li tilħaq il-limitu baxx tal-għadd ta' Membri, skont l-Artikolu 187(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li l-intenzjoni tagħhom kienet li jippreżentaw mozzjoni ta' inammissibbiltà dwar il-ftuħ ta' diskussjoni komuni dwar "Il-pakkett tal-mobilità", inkluża fl-aġenda ta' għada filgħodu, dwar ir-rapporti ta' Merja Kyllönen (A8-0206/2018) u Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Il-votazzjoni dwar din il-mozzjoni ssir malli tiġi ppreżentata.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


7.1. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jørn Dohrmann (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jørn Dohrmann [2018/2277(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0221)


7.2. Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, u li tħassar id-Direttiva 2009/22/KE [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0222)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


7.3. Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Iżrael (l-adeżjoni tal-Kroazja) *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Istat ta' Iżrael, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0223)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


7.4. Ftehim komprensiv UE-Użbekistan (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-ftehim komprensiv il-ġdid bejn l-UE u l-Użbekistan [2018/2236(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A8-0149/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Jitqies adottat (P8_TA(2019)0224)


7.5. Twaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għat-twaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin u li tħassar id-Direttiva 2000/84/KE [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0225)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


7.6. Regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku (riformulazzjoni) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0226)

DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0226)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


7.7. Is-suq intern tal-elettriku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-suq intern tal-elettriku (riformulazzjoni) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0227)

DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0227)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


7.8. Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (riformulazzjoni) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0228)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


7.9. It-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku u li jħassar id-Direttiva 2005/89/KE [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0229)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


7.10. It-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0230)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


7.11. Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

Intervent ta' Evelyn Regner (b'rappreżentanza ta' għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx) biex titlob li l-emendi jitressqu għall-votazzjoni qabel il-ftehim proviżorju, f'konformità mal-Artikolu(59)(3), tar-Regoli ta' Proċedura.

B'VSI (312 vot favur, 317 kontra, 24 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0231)

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0231)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Michel Reimon qabel il-votazzjoni (il-President għamel xi preċiżjonijiet).


7.12. Kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw il-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteurs: Evelyne Gebhardt u Axel Voss (A8-0375/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0232)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


7.13. Kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti, li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2009/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0233)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


7.14. Sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1343/2011 dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0234)

DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0234)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


7.15. L-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali u b'hekk jemenda d-Direttivi 86/278/KEE, 2002/49/KE, 2004/35/KE, 2007/2/KE, 2009/147/KE u 2010/63/UE, ir-Regolamenti (KE) Nru 166/2006 u (UE) Nru 995/2010, u r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 u (KE) Nru 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0235)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


7.16. Regoli speċjali dwar it-tul massimu fil-każ ta' kabini ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE fir-rigward tal-limitu ta' żmien għall-implimentazzjoni tar-regoli speċjali dwar it-tul massimu fil-każ ta' kabini li jagħtu prestazzjoni ajrudinamika, effiċjenza enerġetika u prestazzjoni tas-sikurezza mtejba [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0236)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


7.17. parametri referenzjarji b’livell baxx ta’ karbonju u parametri referenzjarji b’livell ta’ karbonju b’impatt pożittiv ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (EU) 2016/1011 dwar parametri referenzjarji b’livell baxx ta’ karbonju u parametri referenzjarji b’livell ta’ karbonju b’impatt pożittiv [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0237)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Neena Gill (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


7.18. Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Id-dibattitu sar fid-data tal-15 ta' Jannar 2019 (punt 21 tal-Minuti ta' 15.1.2019).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data tas-16 ta' Jannar 2019 (punt 12.8 tal-Minuti ta' 16.1.2019).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

GĦELUQ TAL-EWWEL QARI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0238)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Pascal Arimont (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


7.19. Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000022/2019) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana (B8-0016/2019)

Id-dibattitu sar fid-data tal-14 ta' Marzu 2019 (punt 17 tal-Minuti ta' 14.3.2019).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar id-drittijiet fundamentali tal-persuni ta' dixxendenza Afrikana fl-Ewropa (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0239)


7.20. Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (votazzjoni)

Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa [2018/2121(INI)] - Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa. Rapporteurs: Jeppe Kofod u Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0240)


7.21. Ftehim Qafas Istituzzjonali UE-Żvizzera (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Ftehim Qafas Istituzzjonali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera [2018/2262(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0241)

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz u Stanislav Polčák

Rapport Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák u Danuta Jazłowiecka

Rapport Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Rapport Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák u Andrejs Mamikins

Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Rapport Jeppe Kofod u Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka u Paloma López Bermejo.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.22.)

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President


10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.01.


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Kwittanza 2017 (dibattitu)

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [2018/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Kwittanza 2017: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017
Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marco Valli (A8-0107/2019)

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew [2018/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [2018/2175(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Kwittanza 2017: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Kwittanza 2017: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2194(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2189(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Kwittanza 2017: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2202(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2198(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2197(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2201(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (issa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja) (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2199(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Kwittanza 2017: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (qabel l-1 ta' Mejju 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (FRONTEX)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2195(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta CLEAN SKY 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Komponenti u Sistemi Elettroniċi għat-Tmexxija Ewropea" (ECSEL)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2" (IMI)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Kwittanza 2017 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2211(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Shift2Rail
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail (S2R JU) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa u Martina Dlabajová ppreżentaw ir-rapport.

Interventi ta' George Ciamba (President fil-kariga tal-Kunsill), Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) u Klaus-Heiner Lehne (President tal-Qorti tal-Awdituri).

Interventi ta' Neena Gill (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Innocenzo Leontini (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Iskra Mihaylova (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Marijana Petir (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Alain Cadec (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), José Blanco López (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Romeo Franz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Malin Björk (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Ingeborg Gräßle f'isem il-Grupp PPE, Gilles Pargneaux f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jonathan Bullock f'isem il-Grupp EFDD, Angelo Ciocca f'isem il-Grupp ENF, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller u Eric Andrieu.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák.

Interventi ta' Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa u Martina Dlabajová.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.1 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.2 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.3 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.4 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.5 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.6 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.7 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.8 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.9 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.10 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.11 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.12 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.13 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.14 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.15 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.16 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.17 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.18 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.19 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.20 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.21 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.22 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.23 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.24 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.25 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.26 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.27 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.28 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.29 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.30 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.31 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.32 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.33 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.34 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.35 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.36 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.37 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.38 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.39 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.40 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.41 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.42 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.43 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.44 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.45 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.46 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.47 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.48 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.49 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.50 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.51 tal-Minuti ta' 26.3.2019, punt 13.52 tal-Minuti ta' 26.3.2019 u punt 13.53 tal-Minuti ta' 26.3.2019.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

13. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


13.1. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [2018/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0242)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0242)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.2. Kwittanza 2017: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0243)

Interventi

Pervenche Berès qabel il-votazzjoni (il-President għamel xi preċiżjonijiet).


13.3. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0244)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0244)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).

Interventi

Dominique Martin, dwar l-iżvolġiment tal-votazzjoni, u Marc Tarabella.


13.4. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew [2018/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0245)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0245)


13.5. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0246)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0246)

Il-kwittanza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura)


13.6. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0247)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0247)


13.7. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0248)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0248)


13.8. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0249)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0249)


13.9. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 30)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0250)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0250)


13.10. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 31)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0251)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0251)


13.11. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 32)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0252)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0252)


13.12. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [2018/2175(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 33)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0253)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0253)


13.13. Kwittanza 2017: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 34)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0254)


13.14. Kwittanza 2017: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 35)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0255)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0255)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.15. Kwittanza 2017: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 36)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0256)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0256)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.16. Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 37)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0257)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0257)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.17. Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 38)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0258)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0258)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.18. Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2194(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 39)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0259)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0259)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.19. Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2189(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 40)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0260)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0260)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.20. Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 41)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0261)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0261)

Il-kwittranza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura)


13.21. Kwittanza 2017: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2202(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 42)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0262)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0262)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.22. Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 43)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0263)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0263)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.23. Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2198(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 44)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0264)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0264)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.24. Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 45)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0265)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0265)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.25. Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2197(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 46)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0266)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0266)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.26. Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 47)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0267)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0267)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.27. Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2201(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 48)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0268)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0268)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.28. Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 49)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0269)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0269)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.29. Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 50)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0270)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0270)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.30. Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 51)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0271)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0271)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.31. Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 52)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0272)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0272)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.32. Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 53)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0273)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0273)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.33. Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 54)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0274)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0274)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.34. Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 55)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0275)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0275)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.35. Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 56)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0276)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0276)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.36. Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 57)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0277)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0277)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.37. Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (issa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja) (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 58)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0278)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0278)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.38. Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 59)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0279)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0279)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.39. Kwittanza 2017: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2199(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 60)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0280)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0280)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.40. Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 61)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0281)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0281)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.41. Kwittanza 2017: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 62)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0282)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0282)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.42. Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (qabel l-1 ta' Mejju 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 63)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0283)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0283)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.43. Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 64)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0284)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0284)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.44. Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (FRONTEX) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2195(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 65)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0285)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0285)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.45. Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 66)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0286)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0286)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.46. Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 67)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0287)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0287)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.47. Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta CLEAN SKY 2 (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 68)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0288)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0288)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.48. Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Komponenti u Sistemi Elettroniċi għat-Tmexxija Ewropea" (ECSEL) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 69)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0289)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0289)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.49. Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 70)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0290)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0290)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.50. Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2" (IMI) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 71)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0291)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0291)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.51. Kwittanza 2017 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2017 [2018/2211(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 72)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0292)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0292)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.52. Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 73)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0293)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0293)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


13.53. Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Shift2Rail (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail (S2R JU) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 74)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0294)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0294)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


14. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Erbgħa 27 ta' Marzu 2019.


15. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit.)

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President


16. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 18.08.


17. Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Ir-rettifiki (P8_TA(2017)0107(COR01) u P8_TA(2017)0108(COR01)) tħabbru waqt il-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 7 tal-Minuti ta' 25.3.2019).

Peress li ma saritx talba minn grupp politiku jew Membri li jilħqu tal-inqas il-limitu baxx biex titressaq għall-votazzjoni, bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki jitqiesu approvati.


18. Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 (riformulazzjoni) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data tat-2 ta' Ottubru 2018 (punt 15 tal-Minuti ta' 2.10.2018).

Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data tat-3 ta' Ottubru 2018 (punt 9.5 tal-Minuti ta' 3.10.2018).

Miriam Dalli ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Karima Delli (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN).

Interventi ta' Jens Gieseke f'isem il-Grupp PPE, Tiemo Wölken f'isem il-Grupp S&D, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter Liese, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Danilo Oscar Lancini f'isem il-Grupp ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López u Angelika Niebler.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta' Miguel Arias Cañete u Miriam Dalli.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 18.5 tal-Minuti ta' 27.3.2019.


19. L-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali ***I (dibattitu)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali [2018/0243(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteurs: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel u Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel u Charles Goerens ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG).

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Marietje Schaake (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), María Teresa Giménez Barbat (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Barbara Spinelli (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Eleonora Forenza (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), David McAllister f'isem il-Grupp PPE, Norbert Neuser f'isem il-Grupp S&D, Mirja Vehkaperä f'isem il-Grupp ALDE, Michel Reimon f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei u Alojz Peterle.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta' Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko u Cécile Kashetu Kyenge.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé u Stanislav Polčák.

Interventi ta' Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel u Charles Goerens.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.4 tal-Minuti ta' 27.3.2019.


20. L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III) ***I (dibattitu)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteurs: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Knut Fleckenstein ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Ivana Maletić (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Joachim Zeller (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Bodil Valero (rapporteure għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Tonino Picula f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė u Željana Zovko.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák.

Interventi ta' Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Knut Fleckenstein.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.5 tal-Minuti ta' 27.3.2019.


21. Is-sitwazzjoni fl-Alġerija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Alġerija (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta' Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Jacques Colombier f'isem il-Grupp ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon u Eugen Freund.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Ana Gomes u José Inácio Faria.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. Ħames snin ta' okkupazzjoni illegali tal-Krimea mill-Federazzjoni Russa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Ħames snin ta' okkupazzjoni illegali tal-Krimea mill-Federazzjoni Russa (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta' Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Stanislav Polčák u Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga u Julie Ward.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


23. Wara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal‑Lvant Nofsani u l‑Afrika ta’ Fuq (MENA) (dibattitu)

Rapport dwar il-perjodu wara r-Rebbiegħa Għarbija: it-triq' il quddiem għar-reġjun MENA [2018/2160(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta' Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon u László Tőkés.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward.

Interventi ta' Johannes Hahn u Brando Benifei.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 18.19 tal-Minuti ta' 27.3.2019.


24. Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijet parzjali ta' Settembru 2018 u Ottubru II 2018 huma disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.


25. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 637.634/OJME).


26. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.30.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Ġunju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza