Index 
Proces-verbal
PDF 383kWORD 91k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I (dezbatere)
 3.Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ***I (dezbatere)
 4.Contractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale ***I - Contractele de vânzări de bunuri ***I (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Moțiunea de inadmisibilitate (articolul 187 din Regulamentul de procedură)
 7.Votare
  
7.1.Cerere de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann (vot)
  
7.2.Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor ***I (vot)
  
7.3.Protocolul la Acordul euro-mediteraneean UE-Israel (aderarea Croației) *** (vot)
  
7.4.Acordul cuprinzător UE-Uzbekistan (vot)
  
7.5.Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei ***I (vot)
  
7.6.Normele comune pentru piața internă a energiei electrice ***I (vot)
  
7.7.Piața internă a energiei electrice ***I (vot)
  
7.8.Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ***I (vot)
  
7.9.Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice ***I (vot)
  
7.10.Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali ***I (vot)
  
7.11.Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I (vot)
  
7.12.Contractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale ***I (vot)
  
7.13.Contractele de vânzări de bunuri ***I (vot)
  
7.14.Pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***I (vot)
  
7.15.Alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu ***I (vot)
  
7.16.Norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor ***I (vot)
  
7.17.Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon ***I (vot)
  
7.18.Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) ***I (vot)
  
7.19.Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană (vot)
  
7.20.Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (vot)
  
7.21.Acordul-cadru instituțional UE-Elveția (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Reluarea ședinței
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Descărcarea de gestiune 2017 (dezbatere)
 13.Votare
  
13.1.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive (vot)
  
13.2.Descărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017 (vot)
  
13.3.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)
  
13.4.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)
  
13.5.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)
  
13.6.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)
  
13.7.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)
  
13.8.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (vot)
  
13.9.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)
  
13.10.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)
  
13.11.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)
  
13.12.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)
  
13.13.Descărcarea de gestiune 2017: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)
  
13.14.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)
  
13.15.Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)
  
13.16.Descărcarea de gestiune 2017: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)
  
13.17.Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)
  
13.18.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (vot)
  
13.19.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)
  
13.20.Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  
13.21.Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)
  
13.22.Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)
  
13.23.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)
  
13.24.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)
  
13.25.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)
  
13.26.Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)
  
13.27.Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)
  
13.28.Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)
  
13.29.Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (vot)
  
13.30.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)
  
13.31.Descărcarea de gestiune 2017: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)
  
13.32.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)
  
13.33.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)
  
13.34.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (vot)
  
13.35.Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)
  
13.36.Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)
  
13.37.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (vot)
  
13.38.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (vot)
  
13.39.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (vot)
  
13.40.Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)
  
13.41.Descărcarea de gestiune 2017: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (vot)
  
13.42.Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul European de Poliție (Europol) (vot)
  
13.43.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)
  
13.44.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) (vot)
  
13.45.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția GNSS European (GSA) (vot)
  
13.46.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (vot)
  
13.47.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Clean Sky 2 (vot)
  
13.48.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL) (vot)
  
13.49.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2) (vot)
  
13.50.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Inițiativa privind medicamentele inovatoare 2” (IMI) (vot)
  
13.51.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)
  
13.52.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună SESAR (vot)
  
13.53.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Shift2Rail (vot)
 14.Explicații privind votul
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 16.Reluarea ședinței
 17.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 18.Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi ***I (dezbatere)
 19.Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională ***I (dezbatere)
 20.Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ***I (dezbatere)
 21.Situația din Algeria (dezbatere)
 22.Cinci ani de ocupare ilegală a Crimeei de către Federația Rusă (dezbatere)
 23.Situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA) (dezbatere)
 24.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Axel Voss (A8-0245/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 11 septembrie 2018 (punctul 12 al PV din 11.9.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 12 septembrie 2018 (punctul 6.4 al PV din 12.9.2018).

Axel Voss și-a prezentat raportul.

A intervenit Nicola Danti (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO).

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit Zdzisław Krasnodębski (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Marc Joulaud (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Michał Boni (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Jens Rohde, cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președinta a făcut precizări), Jean-Marie Cavada, în numele Grupului ALDE, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Caspary și Jens Rohde, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bogdan Andrzej Zdrojewski și Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig și Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García și Julie Ward.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

A intervenit Axel Voss.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 26.3.2019.


3. Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Jan Olbrycht (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Derek Vaughan (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Kateřina Konečná (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Iskra Mihaylova, în numele Grupului ALDE, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal și Iratxe García Pérez (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit Věra Jourová și Andrea Cozzolino.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.4 al PV din 27.3.2019.


4. Contractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale ***I - Contractele de vânzări de bunuri ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor - Comisia pentru afaceri juridice. Raportori: Evelyne Gebhardt și Axel Voss (A8-0375/2017)

Raport referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss și Pascal Arimont și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Heidi Hautala (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Eva Maydell, în numele Grupului PPE, Virginie Rozière, în numele Grupului S&D, Daniel Dalton, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose și Dariusz Rosati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Maria Grapini.

Au intervenit Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss și Pascal Arimont.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.12 al PV din 26.3.2019 și punctul 7.13 al PV din 26.3.2019.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.32.


6. Moțiunea de inadmisibilitate (articolul 187 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că a primit, în conformitate cu articolul 187 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, o notificare din partea unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus referitoare la intenția de a prezenta o moțiune de inadmisibilitate înainte de începerea dezbaterii comune referitoare la pachetul privind mobilitatea, aflat pe ordinea de zi pentru dimineața următoare, în ceea ce privește rapoartele lui Merja Kyllönen (A8-0206/2018) și Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Moțiunea va fi supusă la vot imediat după ce a fost prezentată.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


7.1. Cerere de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann [2018/2277(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0221)


7.2. Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0222)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.3. Protocolul la Acordul euro-mediteraneean UE-Israel (aderarea Croației) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0223)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


7.4. Acordul cuprinzător UE-Uzbekistan (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noul acord cuprinzător dintre UE și Uzbekistan [2018/2236(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0149/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE RECOMANDARE

Considerat adoptat (P8_TA(2019)0224)


7.5. Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0225)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.6. Normele comune pentru piața internă a energiei electrice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0226)

DECLARAȚII ALE COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0226)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.7. Piața internă a energiei electrice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0227)

DECLARAȚII ALE COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0227)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.8. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0228)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.9. Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0229)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.10. Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0230)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.11. Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

A intervenit Evelyn Regner (reprezentând un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus), pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votului înainte de acordul provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Prin AN (312 pentru, 317 împotrivă, 24 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0231)

DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0231)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Michel Reimon înaintea votării (Președintele a făcut precizări).


7.12. Contractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor - Comisia pentru afaceri juridice. Raportori: Evelyne Gebhardt și Axel Voss (A8-0375/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0232)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.13. Contractele de vânzări de bunuri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0233)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.14. Pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0234)

DECLARAȚII ALE COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0234)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.15. Alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0235)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.16. Norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor ***I (vot)

Raport referitor la propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0236)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.17. Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0237)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Neena Gill (raportoare) înaintea votării.


7.18. Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Dezbaterea a avut loc la 15 ianuarie 2019 (punctul 21 al PV din 15.1.2019).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 16 ianuarie 2019 (punctul 12.8 al PV din 16.1.2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0238)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Pascal Arimont (raportor) înaintea votării.


7.19. Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000022/2019) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană (B8-0016/2019)

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2019 (punctul 17 al PV din 14.3.2019).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană în Europa (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0239)


7.20. Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (vot)

Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale [2018/2121(INI)] - Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale. Raportori: Jeppe Kofod și Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0240)


7.21. Acordul-cadru instituțional UE-Elveția (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană [2018/2262(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2019)0241)

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz și Stanislav Polčák

Raport Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák și Danuta Jazłowiecka

Raport Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Raport Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák și Andrejs Mamikins

Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Raport Jeppe Kofod și Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka și Paloma López Bermejo.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.22.)

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte


10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.01.


11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Descărcarea de gestiune 2017 (dezbatere)

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea III – Comisia și agențiile executive [2018/2166(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017
Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marco Valli (A8-0107/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Parlamentul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea I – Parlamentul European [2018/2167(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Justiție
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IV - Curtea de Justiție [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea V - Curtea de Conturi [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. RaportorRaportoare: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VIII - Ombudsmanul European [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [2018/2175(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017: performanță, gestiune financiară și control [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2178(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2194(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2189(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene (ABE) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2202(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2198(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu (AEM) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2182(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2197(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2201(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (ERA) (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană de Formare (ETF)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare (ETF) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) (eu-LISA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom (ESA) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2199(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul European de Poliție (Europol)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) (înainte de 1 mai 2017: Oficiul European de Poliție) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2195(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: Agenția GNSS European (GSA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European (GSA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Clean Sky 2
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Inițiativa privind medicamentele inovatoare 2” (IMI)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2211(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună SESAR
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Shift2Rail
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa și Martina Dlabajová și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit George Ciamba (Președintele în exercițiu al Consiliului), Günther Oettinger (membru al Comisiei) și Klaus-Heiner Lehne (Președintele Curții de Conturi).

Au intervenit Neena Gill (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Innocenzo Leontini (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Iskra Mihaylova (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Marijana Petir (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Alain Cadec (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), José Blanco López (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Romeo Franz (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Malin Björk (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller și Eric Andrieu.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Stanislav Polčák.

Au intervenit Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa și Martina Dlabajová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.1 al PV din 26.3.2019, punctul 13.2 al PV din 26.3.2019, punctul 13.3 al PV din 26.3.2019, punctul 13.4 al PV din 26.3.2019, punctul 13.5 al PV din 26.3.2019, punctul 13.6 al PV din 26.3.2019, punctul 13.7 al PV din 26.3.2019, punctul 13.8 al PV din 26.3.2019, punctul 13.9 al PV din 26.3.2019, punctul 13.10 al PV din 26.3.2019, punctul 13.11 al PV din 26.3.2019, punctul 13.12 al PV din 26.3.2019, punctul 13.13 al PV din 26.3.2019, punctul 13.14 al PV din 26.3.2019, punctul 13.15 al PV din 26.3.2019, punctul 13.16 al PV din 26.3.2019, punctul 13.17 al PV din 26.3.2019, punctul 13.18 al PV din 26.3.2019, punctul 13.19 al PV din 26.3.2019, punctul 13.20 al PV din 26.3.2019, punctul 13.21 al PV din 26.3.2019, punctul 13.22 al PV din 26.3.2019, punctul 13.23 al PV din 26.3.2019, punctul 13.24 al PV din 26.3.2019, punctul 13.25 al PV din 26.3.2019, punctul 13.26 al PV din 26.3.2019, punctul 13.27 al PV din 26.3.2019, punctul 13.28 al PV din 26.3.2019, punctul 13.29 al PV din 26.3.2019, punctul 13.30 al PV din 26.3.2019, punctul 13.31 al PV din 26.3.2019, punctul 13.32 al PV din 26.3.2019, punctul 13.33 al PV din 26.3.2019, punctul 13.34 al PV din 26.3.2019, punctul 13.35 al PV din 26.3.2019, punctul 13.36 al PV din 26.3.2019, punctul 13.37 al PV din 26.3.2019, punctul 13.38 al PV din 26.3.2019, punctul 13.39 al PV din 26.3.2019, punctul 13.40 al PV din 26.3.2019, punctul 13.41 al PV din 26.3.2019, punctul 13.42 al PV din 26.3.2019, punctul 13.43 al PV din 26.3.2019, punctul 13.44 al PV din 26.3.2019, punctul 13.45 al PV din 26.3.2019, punctul 13.46 al PV din 26.3.2019, punctul 13.47 al PV din 26.3.2019, punctul 13.48 al PV din 26.3.2019, punctul 13.49 al PV din 26.3.2019, punctul 13.50 al PV din 26.3.2019, punctul 13.51 al PV din 26.3.2019, punctul 13.52 al PV din 26.3.2019 și punctul 13.53 al PV din 26.3.2019.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


13.1. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea III – Comisia și agențiile executive [2018/2166(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0242)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0242)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.2. Descărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017 (vot)

Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0243)

Intervenții

Pervenche Berès înaintea votului (Președintele a făcut precizări).


13.3. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0244)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0244)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

Intervenții

Dominique Martin, referitor la desfășurarea votării, și Marc Tarabella.


13.4. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea I – Parlamentul European [2018/2167(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0245)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0245)


13.5. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0246)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0246)

Descărcarea de gestiune se amână, la fel și închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]


13.6. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IV - Curtea de Justiție [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0247)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0247)


13.7. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea V - Curtea de Conturi [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. RaportorRaportoare: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0248)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0248)


13.8. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0249)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0249)


13.9. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0250)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0250)


13.10. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0251)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0251)


13.11. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VIII - Ombudsmanul European [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0252)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0252)


13.12. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [2018/2175(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0253)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0253)


13.13. Descărcarea de gestiune 2017: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017: performanță, gestiune financiară și control [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 34)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0254)


13.14. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 35)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0255)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0255)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.15. Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 36)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0256)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0256)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.16. Descărcarea de gestiune 2017: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 37)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0257)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0257)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.17. Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2178(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 38)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0258)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0258)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.18. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2194(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 39)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0259)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0259)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.19. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2189(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 40)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0260)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0260)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.20. Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 41)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0261)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0261)

Descărcarea de gestiune se amână, la fel și închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]


13.21. Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene (ABE) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2202(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 42)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0262)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0262)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.22. Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 43)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0263)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0263)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.23. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2198(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 44)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0264)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0264)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.24. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu (AEM) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2182(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 45)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0265)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0265)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.25. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2197(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 46)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0266)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0266)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.26. Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 47)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0267)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0267)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.27. Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2201(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 48)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0268)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0268)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.28. Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 49)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0269)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0269)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.29. Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 50)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0270)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0270)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.30. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 51)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0271)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0271)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.31. Descărcarea de gestiune 2017: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 52)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0272)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0272)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.32. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 53)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0273)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0273)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.33. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 54)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0274)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0274)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.34. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (ERA) (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 55)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0275)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0275)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.35. Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 56)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0276)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0276)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.36. Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare (ETF) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 57)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0277)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0277)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.37. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) (eu-LISA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 58)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0278)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0278)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.38. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 59)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0279)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0279)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.39. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom (ESA) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2199(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 60)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0280)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0280)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.40. Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 61)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0281)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0281)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.41. Descărcarea de gestiune 2017: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 62)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0282)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0282)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.42. Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul European de Poliție (Europol) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) (înainte de 1 mai 2017: Oficiul European de Poliție) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 63)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0283)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0283)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.43. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 64)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0284)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0284)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.44. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2195(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 65)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0285)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0285)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.45. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția GNSS European (GSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European (GSA) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 66)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0286)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0286)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.46. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 67)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0287)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0287)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.47. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Clean Sky 2 (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 68)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0288)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0288)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.48. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 69)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0289)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0289)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.49. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 70)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0290)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0290)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.50. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Inițiativa privind medicamentele inovatoare 2” (IMI) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 71)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0291)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0291)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.51. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2017 [2018/2211(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 72)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0292)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0292)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.52. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună SESAR (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 73)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0293)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0293)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13.53. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Shift2Rail (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 74)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0294)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0294)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


14. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Explicațiile orale privind votul vor avea loc miercuri 27 martie 2019.


15. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte


16. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 18.08.


17. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)

Rectificările P8_TA(2017)0107(COR01) și P8_TA(2017)0108(COR01) au fost anunțate în plen în ziua precedentă (punctul 7 al PV din 25.3.2019).

Întrucât nu a fost prezentată o cerere de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 231 alineatul 4 din Regulamentul de procedură, rectificările se consideră aprobate.


18. Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 2 octombrie 2018 (punctul 15 al PV din 2.10.2018).

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 3 octombrie 2018 (punctul 9.5 al PV din 3.10.2018).

Miriam Dalli și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

A intervenit Karima Delli (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN).

Au intervenit Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Tiemo Wölken, în numele Grupului S&D, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Liese, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Danilo Oscar Lancini, în numele Grupului ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López și Angelika Niebler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit Miguel Arias Cañete și Miriam Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.5 al PV din 27.3.2019.


19. Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională [COM(2018)0460 - C8-0275/2018- 2018/0243(COD)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru dezvoltare. Raportori: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel și Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel și Charles Goerens și-au prezentat raportul.

A intervenit Eider Gardiazabal Rubial (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG).

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit Marietje Schaake (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), María Teresa Giménez Barbat (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Barbara Spinelli (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Eleonora Forenza (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), David McAllister, în numele Grupului PPE, Norbert Neuser, în numele Grupului S&D, Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei și Alojz Peterle.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko și Cécile Kashetu Kyenge.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé și Stanislav Polčák.

Au intervenit Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel și Charles Goerens.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 27.3.2019.


20. Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportori: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Knut Fleckenstein și-au prezentat raportul.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit Ivana Maletić (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Joachim Zeller (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Bodil Valero (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, James Carver, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė și Željana Zovko.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Stanislav Polčák.

Au intervenit Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Knut Fleckenstein.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.5 al PV din 27.3.2019.


21. Situația din Algeria (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Algeria (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon și Eugen Freund.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Ana Gomes și José Inácio Faria.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Cinci ani de ocupare ilegală a Crimeei de către Federația Rusă (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Cinci ani de ocupare ilegală a Crimeei de către Federația Rusă (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák și Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina și Stanislav Polčák.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


23. Situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA) (dezbatere)

Raport referitor la situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea MENA [2018/2160(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei și-a prezentat raportul.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon și László Tőkés.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Julie Ward.

Au intervenit Johannes Hahn și Brando Benifei.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.19 al PV din 27.3.2019.


24. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în cursul perioadelor de sesiune septembrie 2018 și octombrie II 2018 sunt disponibile pe site-ul internet al Parlamentului.


25. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 637.634/OJME).


26. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.30.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Ultima actualizare: 26 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate