Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg

3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår krav til eksport af produkter indeholdende forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - frist: 14. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2009/300/EF og afgørelse 2015/2099/EU for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter og de tilhørende krav til vurdering og verifikation (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - frist: 13. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilaget til Rådets direktiv 80/181/EØF for så vidt angår definitionen af SI-grundenhederne (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - frist: 15. juni 2019)
henvist til kor. udv. IMCO.

Seneste opdatering: 27. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik