Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 27 март 2019 г. - Страсбург

5. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от другите институции

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 2-INF/2019 – раздел ІV – Съд на Европейския съюз (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 – 2019/2018(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща:

BUDG

2) от парламентарните комисии

- Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2020 година (2019/2003(BUD)) - комисия по бюджети – Докладчик: Vladimir Maňka (A8-0182/2019)

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност