Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk

7. Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Gerard Batten za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, a Janusz Lewandowski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira a Richard Ashworth.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Georgi Pirinski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki a Marek Jurek.

Vystoupili: Michel Barnier (hlavní vyjednavač), Jyrki Katainen (místopředseda Komise) a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí