Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg

7. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Gerard Batten, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, en Janusz Lewandowski.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira en Richard Ashworth.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Georgi Pirinski.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofdonderhandelaar), Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid