Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0123(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0204/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Vysvětlení hlasování
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0341

Zápis
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

8. Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I – Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I – Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

První rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 18 zápisu ze dne 3.7.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 4. července 2018 (bod 9.1 zápisu ze dne 4.7.2018, bod 9.2 zápisu ze dne 4.7.2018 a bod 9.3 zápisu ze dne 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp a Ismail Ertug uvedli zprávy.

Vystoupili: Georges Bach (zpravodaj výboru EMPL) a Martina Dlabajová (zpravodajka výboru EMPL), která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cramer.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Verónica Lope Fontagné (zpravodajka výboru EMPL), Andor Deli za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel a Andrey Novakov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer a Antanas Guoga.

Vystoupili: Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp a Ismail Ertug.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí