Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0123(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A8-0204/2018

Rasprave :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Objašnjenja glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0341

Zapisnik
Srijeda, 27. ožujka 2019. - Strasbourg

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

8. Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I - Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa ***I - Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***I (rasprava)
Doslovno izvješće

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Prva rasprava održana je 3. srpnja 2018. (točka 18 zapisnika od 3.7.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore 4. srpnja 2018. (točka 9.1 zapisnika od 4.7.2018., točka 9.2 zapisnika od 4.7.2018. i točka 9.3 zapisnika od 4.7.2018.).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp i Ismail Ertug predstavili su izvješće.

Govorili su Georges Bach (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), i Martina Dlabajová (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su Verónica Lope Fontagné (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Andor Deli, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Roberts Zīle, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Karima Delli, Elżbieta Katarzyna ŁukacijewskaElżbieta Katarzyna Łukacijewska koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel i Andrey Novakov.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer i Antanas Guoga.

Govorili su Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp i Ismail Ertug.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.

Posljednje ažuriranje: 24. kolovoza 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti