Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0123(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0204/2018

Viták :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
A szavazatok indokolása
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0341

Jegyzőkönyv
2019. március 27., Szerda - Strasbourg

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

8. Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok ***I - Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I - Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (vita)
CRE

Jelentés a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Jelentés az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Jelentés az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Az első megbeszélésre 2018. július 3-án került sor (2018.7.3-i jegyzőkönyv, 18. pont ).
A kérdést intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz 2018. július 4-én (2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.1. pont , 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.2. pont és 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.3. pont ) az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

Merja Kyllönen, Wim van de Camp és Ismail Ertug előterjeszti a jelentést.

Felszólal Georges Bach (az EMPL bizottság véleményének előadója), és Martina Dlabajová (az EMPL bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal Verónica Lope Fontagné (az EMPL bizottság véleményének előadója), Andor Deli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel és Andrey Novakov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer és Antanas Guoga.

Felszólal Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp és Ismail Ertug.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat