Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0123(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0204/2018

Dezbateri :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Explicaţii privind voturile
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0341

Proces-verbal
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

8. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I - Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I - Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 4 iulie 2018 (punctul 9.1 al PV din 4.7.2018, punctul 9.2 al PV din 4.7.2018 și punctul 9.3 al PV din 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp și Ismail Ertug și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit Georges Bach (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL) și Martina Dlabajová (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit Verónica Lope Fontagné (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Andor Deli, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel și Andrey Novakov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer și Antanas Guoga.

Au intervenit Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp și Ismail Ertug.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate