Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg

11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: utorok 26. marca 2019)

Správa: Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil a Daniel Hannan

Správa: Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Hlasovanie: streda 27. marca 2019)

Správa: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Správa: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia