Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg

11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: tisdagen den 26 mars 2019)

Betänkande Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil och Daniel Hannan

Betänkande Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Omröstning: onsdagen den 27 mars 2019)

Betänkande Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel och Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Betänkande José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy