Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0172(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0317/2018

Esitatud tekstid :

A8-0317/2018

Arutelud :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Hääletused :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Selgitused hääletuse kohta
PV 27/03/2019 - 18.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Protokoll
Kolmapäev, 27. märts 2019 - Strasbourg

15. Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I (arutelu)
CRE

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Esimene arutelu toimus 22. oktoobril 2018 (22.10.2018 protokollipunkt 17).
Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 24. oktoobril 2018 (24.10.2018 protokollipunkt 11.12).

Frédérique Ries tutvustas raportit.

Sõna võtsid Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bronis Ropė (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Renata Briano (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lynn Boylan, Massimo Paolucci fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin, fraktsiooni ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica ja Christophe Hansen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Frédérique Ries.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.3.2019 protokollipunkt 18.6.

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika