Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0172(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0317/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0317/2018

Keskustelut :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Äänestysselitykset
PV 27/03/2019 - 18.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Pöytäkirja
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

15. Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 22.10.2018, kohta 17).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 24. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 11.12).

Frédérique Ries esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Karmenu Vella (komission jäsen).

Puheenvuorot: Bronis Ropė (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Renata Briano (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), PPE-ryhmän puolesta Peter Liese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaLynn Boylan, Massimo Paolucci S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin, ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaBill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaPeter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaMargrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica ja Christophe Hansen.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Frédérique Ries.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 18.6.

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö