Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0172(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0317/2018

Pateikti tekstai :

A8-0317/2018

Debatai :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Balsavimas :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/03/2019 - 18.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d. - Strasbūras

15. Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. spalio 22 d. (2018 10 22 protokolo 17 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. spalio 24 d. (2018 10 24 protokolo 11.12 punktas).

Frédérique Ries pristatė pranešimą.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo Bronis Ropė (AGRI komiteto nuomonės referentas), Renata Briano (komiteto nuomonės referentė PECH), Peter Liese PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lynn Boylan), Massimo Paolucci S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin, ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Liese), Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús ir Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica ir Christophe Hansen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Seán Kelly.

Kalbėjo Frans Timmermans ir Frédérique Ries.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 27 protokolo 18.6 punktas

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika