Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0172(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0317/2018

Ingediende teksten :

A8-0317/2018

Debatten :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Stemmingen :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Stemverklaringen
PV 27/03/2019 - 18.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Notulen
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg

15. Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2018 (punt 17 van de notulen van 22.10.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 24 oktober 2018 met het oog op interinstitutionele onderhandelinge (punt 11.12 van de notulen van 24.10.2018).

Frédérique Ries leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bronis Ropė (rapporteur voor advies van de commissie AGRI), Renata Briano (rapporteur voor advies van de commissie PECH), Peter Liese, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lynn Boylan, Massimo Paolucci, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús en Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica en Christophe Hansen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Frédérique Ries.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.6 van de notulen van 27.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid