Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0172(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0317/2018

Texte depuse :

A8-0317/2018

Dezbateri :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Proces-verbal
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg

15. Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 22 octombrie 2018 (punctul 17 al PV din 22.10.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 24 octombrie 2018 (punctul 11.12 al PV din 24.10.2018).

Frédérique Ries și-a prezentat raportul.

Au intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit Bronis Ropė (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Renata Briano (raportoarea pentru aviz a Comisiei PECH), Peter Liese, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lynn Boylan, Massimo Paolucci, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús și Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica și Christophe Hansen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Seán Kelly.

Au intervenit Frans Timmermans și Frédérique Ries.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.6 al PV din 27.3.2019.

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate