Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0172(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0317/2018

Predkladané texty :

A8-0317/2018

Rozpravy :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/03/2019 - 18.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Zápisnica
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg

15. Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 22. októbra 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 22.10.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 24. októbra 2018 (bod 11.12 zápisnice zo dňa 24.10.2018).

Frédérique Ries uviedla správu.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bronis Ropė (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Renata Briano (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko PECH), Peter Liese v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lynn Boylan, Massimo Paolucci v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin, v mene skupiny ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica a Christophe Hansen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Frédérique Ries.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.6 zápisnice zo dňa 27.3.2019.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia