Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0084(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0270/2017

Indgivne tekster :

A8-0270/2017

Forhandlinger :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Afstemninger :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg

16. EU-gødningsprodukter ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 23. oktober 2017 (punkt 17 i protokollen af 23.10.2017)
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 24. oktober 2017 (punkt 5.7 i protokollen af 24.10.2017)

Mihai Ţurcanu forelagde betænkningen.

Talere:: Elisabetta Gardini (ordfører for udtalelse fra ENVI) og Jan Huitema (ordfører for udtalelse fra AGRI).

Taler: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere:: Franc Bogovič for PPE-Gruppen, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Elsi Katainen for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera og Paolo De Castro.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Annie Schreijer-Pierik og Michaela Šojdrová.

Talere:: Frans Timmermans og Mihai Ţurcanu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.7 i protokollen af 28.3.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik