Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0084(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0270/2017

Ingediende teksten :

A8-0270/2017

Debatten :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Stemmingen :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Stemverklaringen
PV 27/03/2019 - 18.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Notulen
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg

16. EU-bemestingsproducten ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2017 (punt 17 van de notulen van 23.10.2017).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 24 oktober 2017 met het oog op interinstittutionele onderhandelingen (punt 5.7 van de notulen van 24.10.2017).

Mihai Ţurcanu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini (rapporteur voor advies van de commissie ENVI) en Jan Huitema (rapporteur voor advies van de commissie AGRI).

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Franc Bogovič, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Elsi Katainen, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera en Paolo De Castro.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Annie Schreijer-Pierik en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Mihai Ţurcanu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.7 van de notulen van 28.3.2019.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de stemmingen.)

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid