Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0084(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0270/2017

Texte depuse :

A8-0270/2017

Dezbateri :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.7

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Proces-verbal
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg

16. Produsele UE fertilizante ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

O primă dezbatere a avut loc la la 23 octombrie 2017 (punctul 17 al PV din 23.10.2017)
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 24 octombrie 2017 (punctul 5.7 al PV din 24.10.2017)

Mihai Ţurcanu și-a prezentat raportul.

Au intervenit Elisabetta Gardini (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI) și Jan Huitema (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI).

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Franc Bogovič, în numele Grupului PPE, Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Elsi Katainen, în numele Grupului ALDE, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera și Paolo De Castro.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Annie Schreijer-Pierik și Michaela Šojdrová.

Au intervenit Frans Timmermans și Mihai Ţurcanu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.7 al PV din 28.3.2019.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate