Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0084(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0270/2017

Predkladané texty :

A8-0270/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/03/2019 - 18.7

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Zápisnica
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg

16. Hnojivé výrobky EÚ ***I (rozprava)
CRE

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 23. októbra 2017 (bod 17 zápisnice zo dňa 23.10.2017).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 24. októbra 2017 (bod 5.7 zápisnice zo dňa 24.10.2017).

Mihai Ţurcanu uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko) a Jan Huitema (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Franc Bogovič v mene skupiny PPE, Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Elsi Katainen v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera a Paolo De Castro.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Annie Schreijer-Pierik a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpili Frans Timmermans a Mihai Ţurcanu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.7 zápisnice zo dňa 28.3.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia