Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0270/2017

Ingivna texter :

A8-0270/2017

Debatter :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.7

Antagna texter :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg

16. Gödselprodukter från EU ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

En första debatt hade ägt rum den 23 oktober 2017 (punkt 17 i protokollet av den 23.10.2017)
Ärendet hade den 24 oktober 2017 återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 5.7 i protokollet av den 24.10.2017)

Mihai Ţurcanu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elisabetta Gardini (föredragande av yttrande från utskottet ENVI) och Jan Huitema (föredragande av yttrande från utskottet AGRI).

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Franc Bogovič för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Elsi Katainen för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera och Paolo De Castro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Annie Schreijer-Pierik och Michaela Šojdrová.

Talare: Frans Timmermans och Mihai Ţurcanu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.7 i protokollet av den 28.3.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy