Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0081(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0382/2018

Ingivna texter :

A8-0382/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/03/2019 - 18.8
CRE 27/03/2019 - 18.8

Antagna texter :

P8_TA(2019)0307

Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg

18.8. Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Laura Agea (A8-0382/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Laura Agea (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0307)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy