Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk

18.16. Námitka podle článku 106: Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se částečně uděluje povolení určitých použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Odpovědní poslanci: Pavel Poc, Bas Eickhout a Kateřina Konečná.

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0315)

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí