Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg

18.16. Indsigelse i henhold til artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (DEZA a.s.) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om delvis godkendelse af visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Ansvarlige medlemmer: Pavel Poc, Bas Eickhout og Kateřina Konečná.

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0315)

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik